นายกุลิศ สมบัติศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่า สคร.จะเร่งทำหนังสือถึงหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทั้งหมด เพื่อหารือร่วมกันและกำหนดแนวทางในการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนที่ยังล่า ช้าอยู่เป็นจำนวนมาก โดยส่วนตัวตั้งเป้าว่าภายในสิ้นปีงบประมาณ 57 รัฐวิสาหกิจจะต้องมีผลการเบิกจ่ายงบลงทุนอยู่ที่ระดับ 60% เพื่อให้ใกล้เคียงกับการเบิกจ่ายในปีที่ผ่านมา ซึ่งอยู่ที่ 75.59% ทั้งนี้ ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ช่วง 9 เดือน ปีงบประมาณ 57 อยู่ที่ 71,700 ล้านบาท หรือคิดเป็น 20.68% จากเป้าหมายการเบิกจ่ายที่ 346,000 ล้านบาท โดยยอมรับว่าตัวเลขการเบิกจ่ายดังกล่าวยังต่ำกว่าประมาณการที่รัฐบาลตั้งไว้ ที่ 90-95% อยู่เป็นจำนวนมาก ส่วนหนึ่งเป็นเพราะปัญหาการเมืองในช่วงที่ผ่านมา และการประกาศยุบสภา ทำให้การอนุมัติการเบิกจ่ายในโครงการที่มีเม็ดเงินจำนวนมากต้องหยุดชะงักลงไป ขณะที่ผลการจัดเก็บรายได้ของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ช่วง 9 เดือนของปีงบประมาณ 57 นั้น อยู่ที่ 119,000 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายการจัดเก็บทั้งปีอยู่ 3% โดยเป้าหมายอยู่ที่ 116,000 ล้านบาท ซึ่งในช่วงที่เหลืออีก 2 เดือนนี้ คาดว่ารัฐวิสาหกิจจะเร่งนำส่งรายได้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้ผลการจัดเก็บรายได้ในส่วนนี้สูงกว่าเป้าหมายที่วางไว้ ทั้งปีเป็นจำนวนมาก  

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ร่อนหนังสือเชิญรัฐวิสาหกิจ

Posts related