นายธัชพล กาญจนกูล รักษาการผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ช่วงครึ่งปีหลังนี้ ธนาคารจะเน้นการปล่อยสินเชื่อให้รายย่อยมากขึ้น โดยมีโครงการที่เตรียมจะทำอยู่ 2 โครงการคือสินเชื่อสุขใจ วงเงินปล่อยกู้ 20,000 ล้านบาท และสินเชื่อโอท็อป และรายย่อย (ไมโครไฟแนนช์) อีก 10,000 ล้านบาท ซึ่งตั้งเป้าหมายปล่อยสินเชื่อเจาะกลุ่มเอสเอ็มอี ที่มีวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท และวันที่ 28 ก.ค.นี้ จะมีพิธีลงนามร่วมกับบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ในโครงการค้ำประกันสินเชื่อรายย่อยอีกด้วยทั้งนี้ ช่วงครึ่งปีแรกที่ผ่านมา ได้ปล่อยสินเชื่อไปกว่า 90,000 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ทั้งปี 75,000 ล้านบาท แบ่งเป็นรายใหญ่และภาครัฐถึง 10% และเป็นรายย่อย 90% ดังนั้นเมื่อครึ่งปีแรกปล่อยสินเชื่อไปได้สูงขนาดนั้นแล้ว ทำให้ในครึ่งปีหลังสามารถเลือกสินเชื่อได้ โดยจะเน้นในกลุ่มรายย่อยเป็นหลัก เพราะช่วงครึ่งปีแรกนั้นส่วนใหญ่ที่ปล่อยไปนั้นเป็นสินเชื่อรายใหญ่และภาครัฐ โดยเฉพาะโครงการจำนำข้าวที่ออมสินปล่อยไปถึง 70,000 ล้านบาท“แม้ว่าจะปล่อยสินเชื่อได้เกินเป้าหมาย แต่ออมสินยังคงเป้าหมายสินเชื่อไว้เท่าเดิม เพราะการปรับเป้าหมายคงต้องหารือกับกระทรวงการคลัง หากต้องปรับเปลี่ยนจะเป็นเรื่องที่ยุ่งยาก ดังนั้นคงเป้าหมายไว้อย่างนี้ แต่จะมีเป้าหมายการทำงานไว้ต่างหากด้วย”อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ (บอร์ด) ออมสินชุดใหม่เรียบร้อยแล้ว โดยมีนายสมชัย สัจจพงษ์ อธิบดีกรมศุลกากร เป็นประธานกรรมการ ซึ่งได้หารือไปยังนายสมชัย เพื่อนัดวันประชุมบอร์ดนัดแรกให้เร็วที่สุด โดยมีเรื่องที่จะให้บอร์ดใหม่พิจารณา คือ การปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารงาน รวมถึงการปรับเปลี่ยนแนวทางการอนุมัติปล่อยกู้ให้กับภาคธุรกิจ ที่เดิมใช้เวลาพิจารณากว่า 2 เดือน เสนอไปให้รวมหน่วยงานด้านการตลาด วิเคราะห์สินเชื่อเข้าด้วยกัน ซึ่งจะทำให้พิจารณาสินเชื่อได้เร็วขึ้นเหลือเพียง 1 เดือน พร้อมกันนี้ ให้ปรับเปลี่ยนการทำงานจากเดิมที่เน้นลักษณะงาน มาเน้นกลุ่มลูกค้าเป็นหลัก อาทิ กลุ่มลูกค้ารายย่อย ลูกค้าธุรกิจ ลูกค้าบ้าน เป็นต้น

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ลุยปล่อยสินเชื่อรายย่อยเพิ่ม

Posts related