นายสมชัย สัจจพงษ์ ประธานคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าการสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่ บวท.ว่า ขณะนี้คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ปิดรับสมัครไปแล้ว มีผู้ยื่นใบสมัครเข้ารับการสรรหาฯ ทั้งสิ้น 3 คน ประกอบด้วย นายพลศักดิ์ ประกอบ ที่ปรึกษาด้านจัดซื้อจัดหาและประสานงาน บริษัท น้ำตาลเพชร จำกัด, นางสาริณี แสงประสิทธิ์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บวท. และนายณัฐศิลป์ จงสงวน กรรมการผู้จัดการ บริษัท พริ้นซิเพิล เวนเจอร์ (ประเทศไทย) จำกัด “ในการประกาศสรรหาบุคคลมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่ บวท. ได้เปิดโอกาสให้บุคคลต่าง ๆ ทั้งจากภาครัฐและเอกชนเข้ามาสมัคร เพื่อเป็นประโยชน์ต่อ บวท. ที่จะได้คัดสรรบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมในการเข้ามาบริหารจัดการองค์กร นอกจากคุณสมบัติทั่วไปของการเป็นนักบริหารแล้ว ผู้สมัครต้องมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสในการบริหารองค์กรอีกด้วย” สำหรับขั้นตอนหลังจากนี้คณะกรรมการสรรหาฯ จะพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติและประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติเบื้องต้น โดยกำหนดให้ผู้สมัครที่ผ่านคุณสมบัติเบื้องต้นได้แสดงวิสัยทัศน์ในเดือนก.พ.นี้ และประกาศผลให้ทราบต่อไป

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ลุ้นชิงตำแหน่งผอ.วิทยุการบินฯ

Posts related