รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่ของสำนักงานผู้แทนการค้าไทย (ทีทีอาร์) อยู่ระหว่างรวบรวมรายละเอียดผลการดำเนินงานของสำนักงานตั้งแต่ช่วงสมัยรัฐบาลนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะ เป็นนายกรัฐมนตรี เมื่อปี 52 จนถึงช่วงรัฐบาลน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เพื่อเสนอให้กับรัฐบาลใหม่พิจารณาประกอบการตัดสินใจว่าจะให้สำนักงานดำเนินงานต่อหรือยุบทิ้ง เบื้องต้นมีความเป็นไปได้สูงมากที่สำนักงานฯอาจถูกยุบ เพราะที่ผ่านมางานส่วนใหญ่มักซ้ำซ้อนกับกระทรวงพาณิชย์โดยเฉพาะในช่วงรัฐบาลน.ส.ยิ่งลักษณ์ งานของทีทีอาร์หลายงานไม่สามารถดำเนินการได้เต็มศักยภาพ ทั้งนี้ในส่วนของผลงานของทีทีอาร์ในสมัยของรัฐบาลน.ส.ยิ่งลักษณ์นั้นงานส่วนใหญ่ได้รวบรวมไว้ที่นายโอฬาร ไชยประวัติ ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานทีทีอาร์ในช่วงปลายรัฐบาลก่อนที่รัฐบาลจะประกาศยุบสภาโดยเฉพาะงานด้านการดูแลสินค้าเกษตร เช่น ข้าว ขณะเดียวกันยังมีงานด้านความร่วมมือทางการค้าระหว่างไทยกับบาห์เรนที่จะมีการจัดตั้งศูนย์กระจายสินค้าทั้งสองประเทศเพื่อขยายตลาดของไทยไปยังตะวันออกกลาง นอกจากนี้ยังมีงานของนายพิเชษฐ์ สถิลชวาลที่ดูแลงานด้านการสนับสนุนผลิตภัณฑ์สัปปะรดระป๋องของไทย ภายใต้ชื่อ มิสเตอร์ ไพน์ แลนด์ออฟสไมล์ ที่เตรียมบุกตลาดยุโรป โดยเฉพาะประเทศรัสเซีย และประเทศกลุ่มตะวันออกกลางรวมถึงงานด้านการผลักดันอาหารฮาลาลของไทยไปยังตลาดโลก ซึ่งนายพิเชษฐ์ได้เดินทางไปหารือกับหลายประเทศในกลุ่มตะวันออกกลาง เพื่อทำการเปิดตลาดแล้ว แต่ก็ยังไม่ได้รับการผลักดันเต็มที่เนื่องจากรัฐบาลยุบสภาไปก่อน สำหรับสำนักงานทีทีอาร์เดิมได้จัดตั้งขึ้น ในสมัยรัฐบาลของพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร  เมื่อวันที่ 12 มี.ค.45 โดยในระยะแรกได้ดำเนินการขยายการค้าไทยบุกเบิกตลาดใหม่ในภูมิภาคต่างๆรวมทั้งเสริมสร้างความสัมพันธ์กับประเทศคู่ค้าเจรจาเขตการค้าเสรี (เอฟทีเอ) ของไทยและขยายความร่วมมือด้านการลงทุนกับประเทศต่างๆ ทั้งในภูมิภาคเอเชีย ตะวันออกกลางแอฟริกา ยุโรป และอเมริกา แต่ต่อมาหลังจากเกิดการรัฐประหาร พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกฯ ในขณะนั้น ได้ยุบผู้แทนการค้าไทยไป จนถึงช่วงที่นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ มาเป็นนายกฯ ก็ได้กลับมาจัดตั้งผู้แทนการค้าไทยขึ้นมาอีกครั้ง และได้ทำงานมาจนถึงปัจจุบัน  

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ลุ้นยุบสำนักงานผู้แทนการค้าไทย

Posts related