วันนี้(11 เมษายน) ที่สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพร  จิตต์มิตรภาพ เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ   เป็นประธานในการแถลงข่าว เรื่อง “วช. นำทีมนักประดิษฐ์ไทยคว้ารางวัลดีเด่นระดับโลกจากกรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส” โดยศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพร  เปิดเผยว่า วช. ได้ส่งเสริมและสนับสนุนนักประดิษฐ์ไทยในการนำผลงานประดิษฐ์คิดค้นและนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการและประกวดผลงานในระดับโลกและระดับนานาชาติมาอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง โดยเมื่อปลายปีที่ผ่านมา  นักประดิษฐ์ไทยสามารถคว้ารางวัลผลงานประดิษฐ์ระดับรางวัลกรังปรีซ์จากประเทศสาธารณรัฐเกาหลีมาแล้ว   สำหรับในปีนี้ วช. ได้นำทีมนักประดิษฐ์พร้อมผลงานประดิษฐ์ที่มีศักยภาพ เข้าร่วมแสดงนิทรรศการและประกวดผลงานในงาน “42 nd International Exhibition of Inventions of Geneva” ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 2-6 เมษายน ที่ผ่านมา  ที่กรุงเจนีวา ประเทศสมาพันธรัฐสวิส  โดยมีนักประดิษฐ์จากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษาทั่วโลกเข้าร่วมประกวดผลงานประดิษฐ์มากกว่า 1,000 ผลงาน และเป็นที่น่ายินดีที่ผลงานของนักประดิษฐ์ไทย ที่ส่งเข้าร่วมประกวดจำนวน 61 ผลงานจาก 18 หน่วยงาน ได้รับรางวัลเป็นจำนวนมากกว่า 50 รางวัล สำหรับผลงานของนักประดิษฐ์ไทยที่ได้รับรางวัลสูงสุดในครั้งนี้ คือชุดทดสอบดีเอ็นเอไบโอเซนเซอร์สำหรับการตรวจวินิจฉัยเชื้อ Shigella and Enteroinvasive E. coli  ของ รศ. ดร.โกสุม  จันทร์ศิริ และคณะ แห่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   ซึ่งได้รับรางวัลเหรียญทองเกียรติยศ  ในกลุ่ม อาหาร เครื่องดื่ม เวชสำอาง วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสาธารณสุข  และได้รับรางวัล สเปี่ยลเชียล ไพร์ซ   จากประเทศฮ่องกง  รศ. ดร.โกสุม เปิดเผยถึงงานวิจัยดังกล่าวว่า เป็นการพัฒนาชุดทดสอบเชื้อ Shigella and Enteroinvasive E. coli  ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคท้องร่วง  และเป็นข้อกำหนดในการส่งออกสินค้าทางการเกษตร  ที่จะต้องปราศจากการปนเปื้อนเชื้อดังกล่าว    ทั้งนี้ทีมวิจัยได้โดยใช้เทคนิคใหม่ที่ทำให้สามารถตรวจสอบเชื้อได้อย่างรวดเร็วภายใน 1-1.5 ชั่วโมง ขณะที่หากใช้วิธีดั้งเดิมคือการเพาะเชื้อจะต้องใช้เวลา หลายวันและเพาะหาเชื้อได้ยาก  ส่วนผู้ได้รับรางวัลเหรียญทองมีจำนวน 19 ผลงาน  อาทิ  อุปกรณ์เคลื่อนย้ายผู้พิการเอนกประสงค์ ของ ผศ. ดร.บรรยงค์  รุ่งเรืองด้วยบุญ และคณะ แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์     มีดผ่าตัดนิ้วล็อคแบบเจาะผ่านผิวหนัง ของ ผศ. นพ.สิทธิโชค  อนันตเสรี   และรศ. เจษฎา  วรรณสิทธุ์     แห่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์    แคปปร้า ยาบำรุงร่างกายสำหรับผู้ชาย ของ นายณัฐพงษ์  สุขเจริญไกรศรี และคณะ  จากบริษัท ซี .เอ.พี.พี. กรุ๊ป (ประเทศไทย)และวัสดุรองรับแรงกดทับอวัยวะผู้ป่วยขณะผ่าตัดที่ผลิตจากพอลิเมอร์หุ้มยางพารา ของ ผศ. พญ.นลินี โกวิทวนาวงษ์ และดร.ณัฐพงศ์  นิธิอุทัย แห่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นอกจากนี้ยังมีผลงานได้รับรางวัลเหรียญเงิน จำนวน 22 ผลงาน รางวัลเหรียญทองแดงจำนวน 15  ผลงาน และมีผลงานที่ได้รับรางวัลสเปเชี่ยลไพร์ซ   จากประเทศต่าง ๆ อีกกว่า 10 รางวัล 

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : วช.นำทีมนักประดิษฐ์ไทยกวาดรางวัลระดับโลกที่เจนีวา

Posts related