นายสุวัตร สิทธิหล่อ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า ในการประชุมร่วม 7 กระทรวง ฝ่ายสังคมจิตวิทยาที่มีพล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย ผู้บัญชาการทหารเรือในฐานะรองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นประธาน กระทรวงการท่องเที่ยวฯได้เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาผ่อนผันการขยายเวลาห้ามออกจากเคหสถานเวลาค่ำคืน (เคอร์ฟิว) โดยเฉพาะในเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญ เช่น เมืองพัทยา และจังหวัดภูเก็ต ซึ่งเรื่องดังกล่าวพล.ร.อ.ณรงค์ ยืนยันว่า หากสถานการณ์สงบลงจะพิจารณายกเลิกทันทีขณะเดียวกันที่ประชุมได้สั่งให้กระทรวงการท่องเที่ยวฯ เร่งประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจและความเชื่อมั่นให้นักท่องเที่ยว ให้รับทราบสถานการณ์ปัจจุบันของไทยที่ไม่ได้มีเหตุการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้น แม้ว่าหลังจากการประกาศกฎอัยการศึก และกองทัพได้ยึดอำนาจจะทำให้นักท่องเที่ยวตื่นตกใจ จนส่งผลถึงตัวเลขนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังประเทศไทยลดลงไปกว่า 20%อย่างไรก็ตามในวันที่ 28 พ.ค.นี้ กระทรวงการท่องเที่ยวฯ จะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยว เข้าหารือถึงการจัดทำแผนกระตุ้นการท่องเที่ยวของไทยในช่วงที่เหลือของปี รวมทั้งการสร้างความเชื่อมั่นให้นักท่องเที่ยว จากนั้นจึงเสนอให้คสช.พิจารณา

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : วอนเลื่อนเวลาเคอร์ฟิวเมืองท่องเที่ยว

Posts related