นายสันติชัยสารถวัลย์แพศย์ รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า ขณะนี้กรมฯได้หารือกับผู้บริหารในศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะเพื่อขอความร่วมมือในการปรับลดราคาอาหารปรุงสำเร็จ (จานด่วน)ภายในศูนย์อาหารของศูนย์ราชการลงมา หลังจากมีประชาชนร้องเรียนผ่านสายด่วน 1569 ว่าราคาอาหารที่จำหน่ายในศูนย์ราชการมีราคาแพงซึ่งทางผู้บริหารของศูนย์ราชการตกลงที่จะให้ความร่วมมือโดยปรับลดราคาอาหารจานด่วนที่จำหน่ายภายในศูนย์อาหารให้เท่ากับราคาแนะนำที่กรมกำหนดไว้10 เมนูแนะนำ และจะเริ่มดำเนินการปรับลดราคาลงมาตั้งแต่วันที่ 2 ก.ค.นี้ เป็นต้นไป “การหารือเป็นไปด้วยดีเพราะที่ผ่านมาทางศูนย์ราชการก็ให้ความร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์อยู่แล้วแต่ช่วงระยะ 2-3 ปีหลัง อาจไม่ได้เข้มงวดในการตรวจสอบจึงทำให้บางร้านปรับราคาอาหารขึ้นมา ต่อจากนี้ก็จะแจ้งให้ลดราคาอหารลงมาตามราคา 10เมนูแนะนำ”นอกจากนี้ ยังได้อาหารกับทางกรมการกงสุลแจ้งวัฒนะ เนื่องจากมีประชาชนไปใช้บริการต่อทำพาสปอร์ตจำนวนมากซึ่งมีการร้องเรียนว่าจำหน่ายราคาอาหารจานด่วนแพงเช่นกันโดยทางตัวแทนที่เข้าหารือจะนำเรื่องดังกล่าวไปหารือกับผู้ที่รับผิดชอบ เพื่อปรับลดราคาอาหารภายในศูนย์อาหารกรมการกงศุลต่อไปคาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในกลางเดือนก.ค.นี้“ทางกรมก็จะพยายามที่จะตรวจสอบสถานที่ต่างๆโดยเฉพาะมีประชาชนมาใช้บริการจำนวนมาก เพื่อให้ราคาอาหารจำหน่ายในระดับที่เหมาะสมไม่ให้เกิดการเอาเปรียบประชาชน แต่ผู้ประกอบการก็ต้องอยู่ได้ด้วยซึ่งก็ต้องหาวิธีบริหารจัดการต่อไป” 

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ศูนย์ราชการลดราคาอาหารจานด่วน

Posts related