ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ เปิดเผยการติดตามสถานการณ์น้ำและฝน เริ่มคลี่คลายแล้วในหลายพื้นที่ ขณะที่ผลกระทบจากพายุนารี ภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนบน ยังมีฝนตกต่อเนื่องอีก 1 – 2 วัน
วันนี้(17ต.ค.)น.อ.สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เปิดเผยภายหลังการประชุมติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติฯ  ผ่านระบบวีดีโอ คอนเฟอร์เรนซ์ ( VDO Conference) ในพื้นที่ที่ประสบภัยน้ำท่วมและพื้นที่ได้รับผลกระทบฝนตกหนักจากอิทธิพลของพายุนารี ว่า สถานการณ์ส่วนใหญ่ระดับน้ำและฝนตกอยู่ในระดับทรงตัวและลดระดับผลกระทบลงแล้วในหลายจังหวัด คาดว่าหลังวันที่ 21 ต.ค.56 นี้ สถานการณ์จะคลี่คลายมากยิ่งขึ้น
สำหรับพื้นที่ที่ยังต้องติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำคือภาคตะวันออก โดยเฉพาะ จ.ปราจีนบุรี จ.ฉะเชิงเทรา และ จ.ชลบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่ปลายน้ำที่รองรับน้ำจากต้นน้ำก็จะใช้เวลาในการกลับคืนสถาพปกตินานกว่าพื้นที่อื่น ส่วนหย่อมความกดอากาศต่ำที่ลดระดับลงจากพายุนารี  ขณะนี้ กระจายตัวอยู่ในพื้นที่ ภาคกลางตอนบน  ภาคเหนือตอนล่าง ทำให้พื้นที่ดังกล่าวยังคงมีฝนตกต่อเนื่องเช่นนี้ไปอีก 1 – 2 วัน ก็จะเข้าสู่สถานการณ์ปกติ

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ศูนย์เตือนภัยฯ เผย อีก 2 วัน สถานการณ์น้ำฝนเป็นปกติ

Posts related