นายอำพล วงศ์ศิริ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่สคบ.ทุกจังหวัดทั่วประเทศ ประสานกับหน่วยงานในพื้นที่ออกสุ่มตรวจชุดสังฆทานและชุดไทยธรรม เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคในช่วงเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา เพราะเกรงว่า ร้านค้าในต่างจังหวัดบางแห่งอาจขายชุดสังฆทานและสิ่งของทำบุญหลายอย่างราคาสูงเกินจริง และเป็นสินค้าไม่มีคุณภาพ ป้องกันการเวียนเทียนสินค้ามาขาย หรือไม่ได้แสดงฉลากให้ถูกต้องตามกฎหมายของสคบ. ที่จะต้องระบุรายละเอียดต่างๆ ของสินค้าที่บรรจุให้ชัดเจน  ทั้งนี้นอกจากการตรวจสอบฉลากแล้ว สคบ.ยังขอความร่วมมือผู้บริโภคพิจารณาเลือกซื้อสังฆทานและชุดไทยธรรมที่มีคุณภาพดี นำไปทำบุญถวายพระสงฆ์แล้วพระสงฆ์สามารถนำไปใช้ได้ เพราะที่ผ่านมา เห็นว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่ที่นำสิ่งของไปถวายมักเลือกแต่สิ่งของที่มีราคาถูก ปริมาณมาก แต่ใช้งานไม่ได้ หรือถ้าเป็นสินค้าที่ใกล้หมดอายุ ขณะเดียวกันยังอยากรณรงค์ให้ผู้บริโภคเลือกซื้อสินค้า หรือชุดสังฆทานที่มีสิ่งของที่เป็นปรัโยชน์กับพระสงฆ์จริงๆ ด้วย  “ร้านค้าส่วนใหญ่ในกรุงเทพฯ หรืออยู่ในตัวจังหวัดใหญ่ๆ หลายแห่ง ทำถูกต้องตามกฎหมายของสคบ. โดยแสดงฉลากถูกต้อง แต่ร้านค้าเล็กๆ ที่อยู่ในท้องถิ่น หรืออยู่ใกล้วัด มักพบปัญหาขายของแพงเกินจริง ทำให้ผู้บริโภคที่มาทำบุญต้องเสียเงินมากโดยไม่จำเป็น ดังนั้นสคบ.จึงต้องให้ทีมตรวจออกสุ่มตรวจ โดยร่วมกับทางจังหวัด ซึ่งมีหน่วยงานที่รับผิดชอบอยู่แล้ว เช่น กรมการค้าภายใน สำนักงานยุติธรรมจังหวัด และศูนย์ดำรงธรรม มาช่วยกันตรวจ นอกจากนี้เพื่อเป็นการควบคุมการจำหน่ายสินค้าในช่วงเทศกาลต่างๆ ตลอดทั้งปี สคบ.จะมอบหมายให้เจ้าหน้าที่จัดเตรียมความพร้องและสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังคอยตรวจสอบผู้ประกอบการอย่างใกล้ชิดตลอดทั้งปี เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้บริโภคถูกเอาเปรียบภายหลัง” 

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : สคบ ขู่ห้ามฉวยขึ้นราคาสังฆทานงานบุญใหญ่

Posts related