รายงานข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เปิดเผยว่า ล่าสุดได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ว่าพบการลักลอบนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศที่ไม่มีคุณภาพเป็นจำนวนมากมาจำหน่ายในประเทศไทย โดยเฉพาะสินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้า ของเล่นเด็ก และสินค้าอันตราย ส่วนใหญ่มักไม่แสดงฉลากอย่างถูกต้องตามข้อกฎหมายของสคบ. และมีราคาถูกกว่าราคาขายตามปรกติในตลาดหลายเท่าตัว ทำให้ผู้บริโภคนิยมเลือกซื้อ ซึ่งถือว่าเป็นอันตรายกับผู้บริโภคอย่างมาก ดังนั้นสคบ.จึงแนะนำให้ผู้บริโภค ตรวจสอบฉลากสินค้าให้ชัดเจนก่อน หากพบว่า เป็นสินค้าที่นำเข้าจากต่างประเทศไม่มีฉลากภาษีไทยกำกับอยู่ หรือสงสัยว่าไม่มีมาตรฐานสามารถแจ้งมาที่สคบ.ได้ทันที“สินค้าที่นำเข้าจากต่างประเทศกว่า 50% ลักลอบมาทางชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน มีเพียงบางส่วนเท่านั้นที่ผ่านตามขั้นตอนถูกต้องได้รับการรับรองจากหน่วยงานรัฐ ของส่วนใหญ่เหล่านี้มักขายตามตลาดนัด หรือตลาดใหญ่ๆ ในต่างจังหวัด มีราคาถูกจูงใจผู้บริโภค แต่เมื่อซื้อไปแล้ว กลับพบว่าเป็นของไม่มีคุณภาพ มีความเสี่ยงจะได้รับอันตรายถึงชีวิตได้ โดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้า ที่ทีความเสี่ยงมากที่สุด”ทั้งนี้จากการตรวจสอบเบื้องต้น หากเจ้าหน้าที่จากสคบ.ตรวจพบ และเห็นว่าเป็นสินค้าที่ลักลอบนำเข้ามาขายในประเทศ โยไม่แสดงฉลากที่ถูกต้อง ทั้ง วันเดือนปีที่ผลิต การนำเข้า การจัดจำหน่าย วิธีใช้ และข้อควรระวัง จะถือว่ามีความผิดทันที แต่ส่วนใหญ่เมื่อตรวจพบสินค้าประเภทดังกล่าว ก็สามารถจับกุมผู้จำหน่ายเพียงฝ่ายเดียวเท่านั้น ไม่สามารถจับผู้ผลิตที่อยู่ในต่างประเทศได้ จึงทำให้เกิดปัญหา ซึ่งล่าสุดอยู่ระหว่างการหารือกับเจ้าหน้าที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแนวทางการควบคุมที่ชัดเจนต่อไปก่อนหน้านี้ สคบ.ได้ดำเนินคดีกับผจัดจำหน่ายสินค้านำเข้าจากต่างประเทศที่เป็นอันตราย โดยเฉพาะสินค้าเครื่องเล่นช็อตแกล้งคน ที่มีลักษณะเป็นซองหมากฝรั่ง ซึ่งเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคเพราะมีกระแสไฟฟ้าแรงสูง โดยผู้ที่ฝ่าฝืนจำหน่ายสินค้าประเภทดังกล่าวมีโทษตามกฎหมายจำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 5 แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ และในส่วนของผู้ผลิตหรือนำเข้ามีโทษจำคุกไปเกิน 10 ปี ปรับไม่เกิน 1 ล้านบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ อย่างไรก็ตามหากพบเห็นการลักลอบนำเข้าหรือลักลอบจำหน่ายสินค้าที่เข้าข่ายอันตรายสามารถแจ้งสายด่วน สคบ.1166 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : สคบ.หวั่นสินค้าเพื่อนบ้านไร้คุณภาพทะลัก

Posts related