สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) หรือสดร. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกาศผลการตัดสินภาพถ่ายโครงการประกวดภาพถ่ายทางดาราศาสตร์ประจำปี 2557 ในหัวข้อ “มหัศจรรย์ภาพถ่ายดาราศาสตร์”โดยประเภท Deep SkyObjects ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศนายตระกูลจิตร จิตตไสยะพันธ์ จากภาพชื่อ “Veil Nebula” รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 คือ นายกีรติ คำคงอยู่ชื่อภาพ “หัวใจแห่งท้องฟ้า Heart Nebula” รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 คือนายสิทธิ์ สิตไทย ชื่อภาพ “เนบิวล่าหัวม้า”และรางวัลชมเชย คือ นายอิทธิพัฒน์ พรหมนรกิจ ชื่อภาพ “ใจกลางทางช้างเผือก”ประเภทปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ ผู้ได้รางวัลชนะเลิศคือ นายกีรติ คำคงอยู่ ชื่อภาพ “ฝนดาวตกเพอร์เซอิดส์” รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1นายสิทธิ์ สิตไทย ชื่อภาพ “คราสบนดาวพฤหัสจากดาวบริวารไอโอ” ไม่มีผู้ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 และรางวัลชมเชยส่วนประเภทวัตถุในระบบสุริยะ ผู้ได้รางวัลชนะเลิศ คือ นายสิทธิ์ สิตไทย ชื่อภาพ “ดาวเสาร์ใกล้โลก 2557” รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นายเชิดพงศ์ วิสารทานนท์ ชื่อภาพ “Mars Opposition” รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นายสุกิจ บุญญะรังษี ชื่อภาพ “ดวงอาทิตย์ดาวแม่ของระบบสุริยะ” และรางวัลชมเชย นายกีรติ คำคงอยู่ ชื่อภาพ “ดาวหางPanstarrC2012K1ผ่านดาราจักร M51”สำหรับประเภทวิวธรรมชาติกับดาราศาสตร์รางวัลชนะเลิศ คือ นายอภินันท์ ตั้งศรีวงศ์ ชื่อภาพ “ดาวหมุนบนภูผา” รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1นายธีรวัช พยัฆยุทธิ์ ชื่อภาพ “ทางช้างเผือกเหนือทะเล” รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2นายปวีณ อารยางกูร ชื่อภาพ “TheIntersection of Era”และรางวัลชมเชย นายกชกร วิชัยดิษฐชื่อภาพ “เรือกับทางช้างเผือก”และประเภทปรากฏการณ์ที่เกิดในบรรยากาศของโลกรางวัลชนะเลิศ คือนายเชิดพงศ์ วิสารทานนท์ชื่อภาพ “Cherdphong Corona Discharge” รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นายวิรติ กีรติกานต์ชัย ชื่อภาพ “สายฟ้าฟาดกลางทะเล” รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นายกลยุทธิ์ เชาวน์คุณ ชื่อภาพ “นาคเล่นน้ำณ บางตะบูน”รางวัลชมเชย นายสุริยา พลละครชื่อภาพ “ลำปางหลวงศักดิ์สิทธิ์พระอาทิตย์ทรงกลด”ดูผลการตัดสินภาพถ่ายเพิ่มเติมได้ที่ http://www.narit.or.th/index.php/pr-news/1492-astro-photo-contest-2557

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : สดร.โชว์สุดยอดภาพถ่ายทางดาราศาสตร์ 2557

Posts related