สทน. เร่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ไอโซโทปรังสี แกเรียม เพื่อวินิจฉัยโรคมะเร็ง หวังลดการนำเข้าของเภสัชรังสีราคาแพงจากต่างประเทศ ดร.สมพร จองคำ ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทน. เปิดเผยว่า ปัจจุบันศูนย์ไอโซโทปรังสีของ สทน. ได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เภสัชรังสี ที่สามารถนำมาใช้วินิจฉัยโรค บรรเทาอาการของโรค หรือแม้แต่รักษาโรคได้ โดยผลิตภัณฑ์ดังกล่าว จำเป็นต้องผลิตจากเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัยของ สทน.ที่มีเพียงเครื่องเดียวในประเทศ และส่งให้กับโรงพยาบาลมากกว่า 25 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งสามารถช่วยลดการนำเข้าของเภสัชรังสีจากต่างประเทศที่มีราคาแพงได้หลายล้านบาทต่อปี ทั้งนี้ล่าสุด ศูนย์ไอโซโทปรังสี สทน. ได้ดำเนินการผลิต ผลิตภัณฑ์ไอโซโทปรังสี แกเรียม Ga-68 DOTATATE ให้แก่โรงพยาบาลในขั้นตอนทดลองใช้กับคนไข้เพื่อการวินิจฉัยโรคมะเร็งในกลุ่มผู้ป่วยมะเร็งและเนื้องอกในปอด และกลุ่มวิจัยและพัฒนานิวเคลียร์ของ สทน. อยู่ระหว่างการพัฒนาสารเภสัชรังสี แกเรียม Ga-68 Bombesin เพื่อใช้ในการวินิจฉัยโรคมะเร็งที่ต่อมลูกหมาก คาดว่าจะสำเร็จได้และสามารถส่งให้โรงพยาบาลต่าง ๆ นำไปให้บริการผู้ป่วยกลุ่มดังกล่าวได้ภายในกลางปี 2557 นี้.

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : สทน.เร่งพัฒนาเภสัชรังสีวินิจฉัยโรคมะเร็ง

Posts related