นายจุฬา สุขมานพ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) เปิดเผยว่า ในวันที่ 17 มี.ค.นี้ จะเข้าไปหารือกับสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ(สบน.) กระทรวงการคลัง เพื่อพิจารณานำงบลงทุนซึ่งอยู่ในแผน พ.ร.บ.กู้เงิน 2 ล้านล้านบาท ปีแรก 2.5 แสนล้านบาท เข้าไปอยู่ในงบประมาณปี 58 ตามคำชี้แนะของศาลรัฐธรรมนูญและผู้เกี่ยวข้อง ที่ตั้งข้อสังเกตว่าควรจะใช้งบประมาณปกติ แทนการออกเป็น พ.ร.บ.กู้เงิน ทั้ง นี้การนำเงินลงทุนเข้าไปรวมไว้กับงบประมาณปี 58 จะทำให้กรอบวงเงินงบประมาณประจำปีเพิ่มขึ้นมาก แต่ก็ต้องดำเนินการเพื่อให้โครงการต่างๆเดินหน้าต่อไปได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับการพิจารณาว่าจะดำเนินการได้มากน้อยแค่ไหน ขณะเดียวกันต้องพิจารณาวงเงินรวมของหนี้สาธารณะเพื่อไม่ให้เกินกว่าที่ กฎหมายกำหนด 50% ด้วย การขอใช้งบประมาณปี 58 ถือเป็นวิธีการเดียวที่จะได้รับงบประมาณมาดำเนินโครงการเร็วที่สุด ถึงแม้จะต้องรอไปจนถึงช่วงปลายนี้ก็ตาม เพราะหากมี ครม. ชุดใหม่ในเดือนพ.ค.นี้ กระบวนการพิจารณางบประมาณจะใช้เวลาจนถึงเดือนธ.ค.57 จึงจะสามารถนำงบประมาณออกมาใช้ได้ สำหรับงบประมาณ 2.5 แสนล้านบาท ที่จะเสนอเข้าไปอยู่ในงบประมาณปี 58 นี้ จะครอบคลุมทุกโครงการใน พ.ร.บ.กู้เงิน 2 ล้านล้านบาท ที่ต้องดำเนินการในปีแรก ไม่ว่าจะเป็นรถไฟทางคู่ และรถไฟฟ้าในเส้นทางต่างๆ ดังนั้นหากผ่านการพิจารณาจะสามารถเดินหน้าทุกโครงการได้ตามแผนกำหนดแน่นอน

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : สนข.ของคลังโยกงบฯสร้างรถไฟตามแผน

Posts related