ที่กระทรวงการคลังผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายทวี ไอศูรย์พิศาลศิริรองผู้อำนวยการและรักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านหนี้สาธารณะ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ได้ลงนามในหนังสือลงวันที่ 20 ก.พ.57 ถึงรัฐวิสาหกิจ โดยระบุว่าคลังต้องการจัดหาเงินกู้ให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) โดยวิธีการกู้เงินแบบตั๋วสัญญาใช้เงิน ซึ่งกระทรวงการคลังค้ำประกันเงินต้นและดอกเบี้ยและรัฐบาลรับภาระชำระเงินต้นและดอกเบี้ย นอกจากนี้จึงเชิญรัฐวิสาหกิจเข้าประมูลตั๋วสัญญาใช้เงินอายุ 8 เดือน วงเงินไม่เกิน 20,000 ล้านบาท ได้ในวันที่ 27 ก.พ.นี้ โดยรัฐวิสาหกิจที่สนใจให้ยื่นซองประมูลได้ที่ สบน. ชั้น 4 ในเวลาก่อน 10.00 น.และกำหนดเบิกจ่ายวงเงินได้ในวันที่ 5 มี.ค. เป็นต้นไป ทั้งนี้นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้ว่าการประปานครหลวง ได้ลงนามอนุมัติให้กปน.เข้าร่วมประมูลตั๋วสัญญาใช้เงินดังกล่าวแล้ว 1,000 ล้านบาท อย่างไรก็ดี ก่อนหน้านี้รัฐวิสาหกิจหลายแห่งที่มีชื่อว่ารัฐบาลร้องขอให้ปล่อยกู็จ่ายจำนำข้าวให้ชาวนาทั้งบริษัท ท่าอากาศยานไทย และสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : สบน.ลุยจัดหาเงินกู้ให้ธ.ก.ส.

Posts related