นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยว่า สมาคมฯเสนอให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)พิจารณาจัดตั้งคณะกรรมการข้าวภาคเอกชน (ไรซ์ บอร์ด) ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนเกษตรกร โรงสี ผู้ค้าข้าวในประเทศและผู้ส่งออกข้าว รวมถึงกระทรวงพาณิชย์ และ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นต้น เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีสิทธิ์กำหนดนโยบายพัฒนาข้าว การตลาด และเพิ่มศักยภาพการทำนาให้เป็นทิศทางที่ถูกต้อง และปลอดจากนักการเมืองเมื่อรัฐบาลไหนเข้ามาบริหารประเทศจะต้องดำเนินการตามนโยบายที่ถูกกำหนดจากไรซ์บอร์ด“ที่ผ่านมาประเทศคู่แข่งขันมีการพัฒนาข้าวทั้งการผลิตและการตลาดสวนทางกับประเทศไทยที่ระยะหลังค่อนข้างย่ำแย่ เพราะเมื่อรัฐบาลใดเข้ามาบริหารก็จะเปลี่ยนนโยบายรัฐบาลก่อนๆ เพียงพอต้องการหาเสียงกับชาวนา ส่งผลให้แนวทางการในการพัฒนาของไทยต้องชะงักลง ดังนั้นไรซ์ บอร์ด ที่จะเข้ามากำหนดนโยบายก็จะคล้ายกับแผนการพัฒนาของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)”สำหรับไรซ์ บอร์ด นั้นจะเป็นรูปแบบใดก็ได้ โดยภาครัฐอาจจัดทำด้วยการออก พ.ร.บ. หรือ เป็นองค์กรมหาชน ที่มีกฎหมายรองรับตามรัฐธรรมนูญ เป็นต้นนายชูเกียรติ กล่าวว่า การส่งออกข้าวไทยปีนี้ ที่คาดว่าจะส่งออกเพิ่มขึ้นเป็น 9 ล้านตัน จะทำให้ไทยกลับมาเป็นผู้ส่งออกข้าวอันดับ 1 ของโลก แซงอินเดียที่คาดว่าจะส่งออกได้แค่ 8.5 ล้านตัน เนื่องจากราคาข้าวไทยปัจจุบันมีราคาต่ำกว่าประเทศคู่แข่ง เอื้ออำนวยต่อการส่งออก โดยราคาข้าวขาว 5% ไทยอยู่ที่ตันละ 390 ดอลลาร์สหรัฐ อินเดีย 430 ดอลลาร์สหรัฐ และเวียดนาม 400-410 ดอลลาร์สหรัฐ“ราคาข้าวปัจจุบันทำให้ไทยส่งออกข้าวได้ดีขึ้น ปีนี้ก็คาดว่าไทยจะแซงอินเดียขึ้นไป ส่วนปี 58 กระทรวงเกษตรของสหรัฐฯคาดว่าไทยจะส่งออกข้าวได้ 10 ล้านตัน อินเดีย 9 ล้านตัน เวียดนาม 6.7 ล้านตัน แต่ต้องติดตามปัจจัยเสี่ยงคือสต๊อกข้าวไทยที่ยังมีปริมาณมากกว่า 10 ล้านตัน ทำให้ผู้นำเข้าไม่จำเป็นต้องซื้อข้าวในปริมาณมากมาสต๊อกไว้ และทำให้ราคาส่งออกข้าวไม่สามารถปรับตัวเพิ่มขึ้นได้มากนัก ซึ่งอาจจะปรับขึ้นแค่ตันละ 20-30 เหรียญสหรัฐ”สำหรับการส่งออกข้าวไทยช่วง 5 เดือนแรก ตั้งแต่ 1 ม.ค.-20พ.ค. 57 ไทยส่งออกข้าวเป็นอันดับ1 ของโลก ปริมาณ 3.93 ล้านตัน ตามด้วยอินเดีย 3.74 ล้านตัน และเวียดนาม 2.4 ล้านตัน

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยชงตั้งไรซ์ บอร์ด

Posts related