รายงานข่าวจากกรมสรรพากร เปิดเผยว่า กรมสรรพากรสั่งให้เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการข้อมูลสรรพากร (คอลเซ็นเตอร์) หมายเลข 1161 เพิ่มให้บริการทุกวันเสาร์ ตลอดเดือน มี.ค. นี้ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.00 น. เป็นต้นไป เพื่อให้ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูล หรือขั้นตอนการเสียภาษี รวมทั้งเปิดให้บริการ รับแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ทั้ง ภ.ง.ด. 90 และ ภ.ง.ด. 91 และรับชำระภาษีนอกสถานที่ เพื่ออำนวยความสะดวก ให้แก่ผู้เสียภาษี ในเขตกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดอีกด้วย ทั้งนี้ การเปิดให้บริการรับแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และรับชำระภาษีนอกสถานที่ แบ่งเป็น กรุงเทพฯ วันที่ 26 ก.พ.57 ที่โรงเรียนสาธิต แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, วันที่ 28 ก.พ.57 ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่, วันที่ 1-2 มี.ค.57 ศูนย์การค้า เจ.เจ.มอลล์, วันที่ 13 มี.ค.57 ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก และวันที่ 19 มี.ค. ศาลภาษีอากรกลาง ถนนรัชดาภิเษก ส่วนภูมิภาค วันที่ 18 – 19 ก.พ.57 ที่หน่วยพิทักษ์ป่าวังสายทอง บริเวณหน้าน้ำตกวังสายทอง หมู่ที่ 10 ตำบลน้ำผุด อ.ละงู จ.สตูล โดยจะเพิ่มบริการรับแบบ ภ.ง.ด.94 และแบบ ภ.พ.30 อย่างไรก็ตาม กรมสรรพากรขอเชิญชวนผู้เสียภาษี ยื่นแบบฯ ผ่านทางอินเทอร์เน็ต www.rd.go.th ซึ่งเป็นช่องทางที่สะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายในการเดินทาง โดยสามารถสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่สรรพากรพื้นที่ทั่วประเทศ หรือผ่านคอลเซ็นเตอร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 18.00 น.ทุกวันทำการ และตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค.-8 เม.ย.จะให้บริการตั้งแต่เวลา 08.30 – 20.00 น.ทุกวันทำการ ก่อนหน้านี้ การจัดเก็บรายได้ภาพรวม เดือน ม.ค.ที่ผ่านมา กรมสรรพากรจัดเก็บภาษีต่ำกว่าเป้าหมายเกือบทุกรายการ ทั้งภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ทั้ง ภ.ง.ด. 90 และ ภ.ง.ด. 91 ภาษีมูลค่าเพิ่ม (แวต) และภาษีนิติบุคคล ซึ่งเก็บต่ำกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 9,000 ล้านบาท เนื่องจากสถานการณ์ชุมนุมทางการเมืองที่ต้องปิดสถานที่ราชการส่งผลกระทบต่อการยื่นภาษีเกือบทุกประเภท แม้ภาษีบุคคลธรรมดา ยังมีเวลาให้ยื่นจนถึงเดือน มี.ค.นี้ แต่การปรับโครงสร้างภาษีใหม่ที่มีการกระจายอัตราภาษีจาก 5 ขั้นเป็น 7 ขั้นอัตรา และลดอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากอัตราสูงสุด 37% เหลือ 35% ส่งผลให้การจัดเก็บรายได้ลดลง  

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : สรรพากรเพิ่มบริการคอลเซ็นเตอน์วันเสาร์

Posts related