ไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยหรอกที่บ่นว่าอินเทอร์เน็ตช้า แทบทุกที่ทั่วโลกโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาก็เช่นกัน ควอลคอมม์ผลิตเทคโนโลยีด้านโทรคมนาคมยักษ์ใหญ่ของโลก ประกาศที่จะเปิดแผนสร้างให้ไวไฟชนิดใหม่ มีความเร็วเพิ่มขึ้นสามเท่าของปัจจุบันได้เลย เทคโนโลยีไวไฟชนิดใหม่ที่กำลังจะผลิตขึ้นในบริษัทควอลคอมม์นี้ก็คือไวไฟที่เราใช้กันทั่วไป ทั้งในสำนักงาน ร้านค้า และเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสาธารณะที่ใช้งานโดยทั่วไป ซึ่งปัจจุบันเทคโนโลยีที่เป็นอยู่เราใช้ส่งข้อมูลได้ทีละจุดสัญญาณเท่านั้น แล้วช่องความถี่นี้ก็จะแบ่งสันปันส่วนกันไป ระหว่างผู้ใช้ในกลุ่มบริเวณเดียวกัน ตามเสาส่งความถี่ไวไฟ ณ จุดนั้น โดยใช้ได้แต่ละจุดสัญญาณของแต่ละผู้ใช้ ทำให้ผู้ใช้ต้องแย่งกัน ถ้าหากมีผู้ใช้ยิ่งมากความเร็วของอินเทอร์เน็ตยิ่งช้า ก็เหมือนกับการจราจรซูเปอร์ไฮเวย์ ถ้าหากข้อมูลของรถแต่ละคันเหมือนกับมีผู้โดยสารแค่คนเดียว ก็จะมีจำนวนรถบนท้องถนนหนาแน่นมากทำให้จราจรติดขัดกว่าจะส่งคนถึงจุดหมายแต่เทคโนโลยีใหม่นี้ ใช้เวลาคิดค้นทำวิจัยถึงเจ็ดปีที่จะสร้างระบบเครือข่ายที่อนุญาตให้สามารถส่งข้อมูลทีเดียวหลายกลุ่มหลายประเภทได้เลยในเวลาเดียวกัน คือเหมือนกับถนนจราจรที่ใช้ในปัจจุบัน แทนที่จะมีรถหนาแน่นจำนวนมากเพราะส่งได้ทีละคน แต่คราวนี้รถหนึ่งคันสามารถจุได้สามคนแล้วส่งไปตามจุดหมายปลายทางต่าง ๆ ได้เลย ก็จะทำให้ความคับคั่งของจราจรลดลงได้ถึงสามเท่า เพราะจำนวนรถน้อยลงถึงสามเท่าบนซูเปอร์ไฮเวย์ซึ่งมีความสะดวกขึ้นถึงสามเท่า ทางบริษัทควอลคอมม์ซึ่งเป็นเจ้าใหญ่แห่งการผลิตคิดค้นเทคโนโลยีโทรคมนาคมได้กล่าวว่า อัลกอริซึมที่สร้างขึ้นนี้เปลี่ยนแค่วิธีการใช้งานเท่านั้น ซึ่งเทคโนโลยีนี้เรียกว่า “มู-มิโม” หรือ “ MU-MIMO ” ซึ่งหมายถึง ผู้ใช้หลายคนเข้าได้หลายทาง ออกได้หลายทาง หรือ muti-user, multiple input, multiple output หรือ MU-MIMO นั่นเอง ขออนุญาตเขียนเป็นภาษาฝรั่งเพื่อให้เข้าใจที่มาของชื่อที่เรียก ทางควอลคอมม์วางแผนที่จะเปิดจำหน่ายอุปกรณ์เทคโนโลยี มู-มิโม นี้อีกไม่กี่เดือนข้างหน้า โดยจะเป็นอุปกรณ์เราท์เตอร์แบบไร้สายและจุดสัญญาณไร้สาย (Access Points) หรือ แอคเซสพอยท์ รวมทั้งแผงวงจรของเทคโนโลยีมู-มิโมเพื่อใช้กับโทรศัพท์มือถืออัจฉริยะและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นทั้งหลายที่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตคือจะต้องใช้ทั้งระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ระบบการเชื่อมสัญญาณและอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตเพื่อใช้งาน ใช้เป็นเทคโนโลยีเดียวกันทั้งหมดก็จะทำให้ได้ความเร็วเพิ่มขึ้นสองถึงสามเท่าตัวทันที ถ้าหากระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหรืออุปกรณ์การใช้งานไม่ได้ใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีไวไฟแบบมู-มิโม ร่วมกันทั้งหมด ความเร็วเป็นเท่าตัวก็ไม่ได้เกิด ซึ่งเป็นคำแถลงของคุณทอดด์ แอนท์ รองประธานฝ่ายจัดการผลิตภัณฑ์ของควอลคอมม์กล่าวไว้ว่า “การใช้เทคโนโลยีมู-มิโม ก็เหมือนกับการนั่งรถโดยสารคันเดียวรับโดยสารได้หลายคนส่งได้หลายจุดเหมือนภาษาฝรั่งเรียก คาร์พูล ซึ่งจะทำให้การจราจรบนท้องถนนคับคั่งน้อยลงหลายเท่าตัว รถวิ่งได้สะดวกรวดเร็วมากขึ้น ส่วนซูเปอร์ไฮเวย์ของไวไฟก็คงเหมือนเดิม แต่ต้องเข้ากลุ่มกับผู้ใช้งานคนอื่น ๆ ” ผมก็เอามาเขียนก่อน ทางควอลคอมม์ประกาศว่าอีกสองสามเดือนจะมีการเปิดตัวจัดจำหน่ายทั่วโลก เราจะคอยดูเพราะถือว่าเป็นนวัตกรรมที่ล้ำเลิศเช่นกันคอยแอบซุ่มทำวิจัยมาเจ็ดปี. รศ.ดร.บุญมาก ศิริเนาวกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด Boonmark@stamford.edu

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : สร้างไวไฟให้เร็วขึ้น 3 เท่า – โลกาภิวัฒน์

Posts related