นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ การเก็บรายได้ปีงบประมาณ 57 ที่ สศค. คาดว่าจะต่ำกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 100,000 ล้านบาท จากเป้าหมายตามเอกสารงบประมาณ 2.27 ล้านล้านบาทนั้น เชื่อว่าไม่กระทบกับการเบิกจ่ายของประเทศ เพราะการใช้จ่ายของประเทศทั้งหมด 2.52 ล้านล้านบาท เมื่อคิดว่าเบิกจ่ายได้เต็มที่เหมือนทุกปีที่ผ่านอยู่ที่ 90% เท่ากับว่า มีงบประมาณรายจ่ายอีก 10% หรือ 252,000 ล้านบาท ที่เบิกจ่ายไม่ทัน ซึ่งมากกว่ารายได้ที่เก็บได้ต่ำกว่าเป้าหมายอยู่มาก รวมถึงการเบิกจ่ายงบประมาณปี 57 คาดว่าจะได้ต่ำกว่าทุกปีที่ผ่านมา เนื่องจากเป็นรัฐบาลรักษาการ ทำให้โครงลงทุนหลายโครงการเบิกจ่ายไม่ได้ ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้เศรษฐกิจของประเทศชะลอตัวอย่างรุนแรง “การเก็บรายได้ต่ำกว่าเป้าหมายไม่น่าเป็นห่วง เพราะไม่ได้มาจากปัญหาประสิทธิภาพการจัดเก็บของหน่วยงานต่างๆ แต่มาจากปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นพิเศษ ทำให้เศรษฐกิจขยายตัวได้ต่ำกว่าเป้าหมายที่คาดไว้ ซึ่งตอนทำงบประมาณปี 57 เมื่อตอนต้นปี 56 ยังไม่มีปัญหาการเมือง หน่วยงานทางเศรษฐกิจ ทั้งกระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ประเมินว่าเศรษฐกิจปี 57 จะขยายตัวได้ไม่น้อยกว่า 4.5% ต่อปี แต่ตอนนี้มีการประมาณการณ์ว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้จะขยายตัวได้ 2-3% ต่อปีเท่านั้น” อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ได้ให้เจ้าหน้าที่ของ สศค. ติดตามภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศ และภายนอกประเทศ โดยเฉพาะเศรษฐกิจของประเทศจีน ที่จะมีนโยบายให้การขยายตัวทางเศรษฐกิจเป็นไปอย่างมีเสถียรภาพมากขึ้น และอาจจะส่งผลกระทบกับเศรษฐกิจไทยเพิ่มขึ้น ทำให้การเก็บรายได้ของประเทศต่ำกว่าเป้าหมายเพิ่มขึ้น  

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : สศค.จัดเก็บรายได้ปี 57 ต่ำเป้าแสนล้าน

Posts related