รายงานข่าวจากสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่า ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค ของรายงานภาวะเศรษฐกิจโดยรวมเดือน ธ.ค.56 ที่ผ่านมา ลดลงอยู่ที่ 63.2 ปรับลดลงต่อเนื่อง เป็นเดือนที่ 9 และอยู่ในระดับต่ำสุดในรอบ 24 เดือน นับตั้งแต่เดือน ม.ค.55 เป็นต้นมา เนื่องจากเศรษฐกิจไทยในช่วงครึ่งหลังปี 56 ชะลอตัวลง ภายหลังนโยบายภาครัฐเริ่มทยอยหมดลง รวมทั้ง ความกังวลต่อความไม่แน่นอนของสถานการณ์การเมืองในประเทศ และการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกที่ยังมีความเปราะบาง รวมถึงกระทบต่อรายได้จากการส่งออก และการท่องเที่ยวชะลอลงได้สำหรับ ภาพรวมการบริโภคภาคเอกชน เดือนธ.ค. มีสัญญาณหดตัว โดยเฉพาะจากการบริโภคสินค้าคงทน สะท้อนได้จากปริมาณจำหน่ายรถจักรยานยนต์ ติดลบ 17.2% ต่อปี สอดคล้องกับยอดขายรถจักรยานยนต์ในภูมิภาค ติดลบ 19.6% และยอดขายรถจักรยานยนต์ในกทม. ติดลบ 7.5% เป็นสำคัญ ทำให้ไตรมาส 4 ปี 56 ปริมาณจำหน่ายรถจักรยานยนต์ ติดลบ 14.9% ต่อเนื่องจากไตรมาสที่ 3 ขณะเดียวกัน ปริมาณจำหน่ายรถยนต์นั่งในเดือนธ.ค.56 หดตัว ต่อเนื่อง ติดลบ 28.3% ต่อปี และเป็นการลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 8 ทำให้ไตรมาสที่ 4 ปริมาณจำหน่าย รถยนต์นั่งหดตัวติดลบ 39.7% ต่อเนื่อง แต่การแนะนำรถยนต์รุ่นใหม่หลายรุ่นในช่วงที่ผ่านมา และการส่งเสริมการขายของบริษัทรถยนต์มีส่วนสนับสนุนให้ตลาดรถยนต์นั่งไม่ชะลอตัวมากนัก และเริ่มกลับมาขยายตัวสู่ระดับปกติ”ยอดขายรถยนต์ในประเทศที่หดตัวต่อเนื่องนั้น ส่วนหนึ่งมาจากปัจจัยฐานสูงในปีก่อนหน้า หน้าซึ่งเป็นผลจากการส่งมอบรถยนต์ภายใต้โครงการรถยนต์คันแรกที่เริ่มทยอยหมด ลงในปีนี้เป็นสำคัญ ประกอบกับการผลิตรถยนต์นั่งสำคัญหลายรุ่นที่เริ่มชะลอลงต่อเนื่อง เพราะเป็นผลจากการเตรียมพร้อมสำหรับการแนะนำรถยนต์รุ่นใหม่เข้าสู่ตลาด อย่างไรก็ตาม ตลาดรถยนต์เพื่อการส่งออกยังคงมีแนวโน้มเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีประเทศ อินโดนีเซีย ออสเตรเลีย และมาเลเชีย ยังคงเป็นตลาดส่งออกรถยนต์นั่งสำคัญของไทย” 

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : สศค.ระบุความเชื่อมั่นผู้บริโภคลด 9 เดือนติด

Posts related