นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยในงานเปิดตัวดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม จัดโดยสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) ว่า ได้จัดทำเครื่องมือชี้วัดภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมตัวใหม่ คือ ดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (ไออีไอ) โดยจะนำข้อมูลจาก สศอ. กรมโรงงานอุตสาหกรรม สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มาบูรณาการป็นดัชนีที่สามารถสะท้อนภาพภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมในระดับประเทศ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ ภาคธุรกิจ นักลงทุนในประเทศ และต่างประเทศ มองเห็นการเคลื่อนไหวของสภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมได้อย่างครบถ้วน"การแถลงจะมีขึ้นทุกปลายเดือน เพื่อรายงานดัชนีในภาพรวม เป็นระบบเตือนภัยสำคัญ ตัดที่ระดับ 50 หากมากกว่าถือว่าภาวะเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมดี แต่ถ้าน้อยกว่าจะถือว่าไม่ดี ซึ่งกระทรวงจะรายงานตามข้อมูลจริง ไม่มีการแทรกแซงข้อมูลแน่นอน โดยดัชนีจะมีทั้ง 11 ตัว จะครอบคลุมทั้งการผลิต การลงทุน และความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม รวม 11 ดัชนี"นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า ดัชนีดังกล่าวจะครอบคลุมมิติต่าง ๆ 3 มิติ คือมิติด้านการผลิต ประกอบด้วยดัชนี 2 ดัชนี คือ ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมและอัตราการใช้กำลังการผลิตภาคอุตสาหกรรมซึ่งแสดงถึงสถานการณ์ความเคลื่อนไหวของการผลิตในภาคอุตสาหกรรม มิติด้านการลงทุน ประกอบด้วยดัชนี 4 ดัชนี คือ ดัชนีจำนวนการประกอบกิจการโรงงานที่ขอเปิดกิจการ ดัชนีจำนวนเงินทุน ดัชนีจำนวนแรงม้า และดัชนีจำนวนการจ้างงานของสถานประกอบกิจการที่ขออนุญาตเปิดดำเนินการซึ่งแสดงถึงการลงทุนในการขยายการผลิตของภาคอุตสาหกรรมส่วนมิติด้านความเชื่อมั่น ประกอบด้วยดัชนี 5 ดัชนี คือดัชนีความเชื่อมั่นธุรกิจอุตสาหกรรม ดัชนีชี้นำเศรษฐกิจอุตสาหกรรมจากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ดัชนีจำนวนคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนภาคอุตสาหกรรม ดัชนีจำนวนโครงการดัชนีเงินลงทุนและดัชนีการจ้างงานของโครงการที่ขอรับการส่งเสริมการลงทุน"การแถลงไออีไอมีบทวิเคราะห์รายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของดัชนีแต่ละตัว รวมถึงทิศทางและแนวโน้มของเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมใน 3-4 เดือนข้างหน้าด้วย"นายสมชาย หาญหิรัญ ผู้อำนวยการสศอ. กล่าวว่า ปีนี้เครื่องยนต์หลักที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจไทยคือ การส่งออก ซึ่งล่าสุดเศรษฐกิจสหรัฐฯและสหภาพยุโรปเริ่มฟื้นตัวขึ้น ขณะที่จีนและญี่ปุ่นยังต้องจับตา ดังนั้นต้องติดตามอย่างใกล้ชิดอีกครั้งเพราะทั้งตลาดมียอดส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมมากถึง 60-70% สำหรับสถานการณ์การเมืองในปัจจุบันมีผลให้ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (เอ็มพีไอ) ลดลงต่อเนื่อง คาดว่า เดือนเม.ย. จะลดลงอีก แต่หากการเมืองสามารถตั้งรัฐบาลใหม่เชื่อว่าเอ็มพีไอจะสามารถกลับมาเป็นบวกได้ช่วงปลายไตรมาส 3 ต่อเนื่องต้นไตรมาส 4

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : สศอ.เปิดตัวดัชนีไออีไอ

Posts related