พ.อ.ณัฐวัฒน์ จันทร์เจริญ รองโฆษกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ( คสช.)  แถลงผลประชุมด้านเศรษฐกิจว่า  การสร้างความเชื่อมั่นให้กับต่างชาตินั้น ได้กำชับให้กระทรวงการต่างประเทศ รวมถึงส่วนราชการที่ทำงานับต่างประเทศไปชี้แจงทำความเข้าใจสถานการณ์ พร้อมทั้งได้มอบนโยบายการเร่งพัฒนาขยายพื้นที่เศรษฐกิจบริเวณชายแดนเพิ่มขึ้น ให้มีคนทำงานในพื้นที่ชายแดนมากขึ้นนอกเหนือการเข้ามาทำงานในเมืองหลัก นอกจากนี้ในกรณีของการปิดซ่อมท่อก๊าซธรรมชาติ บริเวณพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย (เจดีเอ) ในวันที่ 13 มิ.ย.-10 ก.ค.นี้ ซึ่งอาจจะกระทบกับการใช้ไฟฟ้าของประเทศไทยนั้น ที่ประชุมได้มอบหมายให้กระทรวงพลังงานหาแนวทางการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนมากขึ้น โดยจะเน้นให้ใช้พลังงานในประเทศเป็นหลักในช่วงระยะเวลาหนึ่ง เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในอนาคตหากจะต้องใช้พลังงานจากประเทศเพื่อบ้านแล้วเกิดปัญหาขึ้น

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : สั่งก.ต่างประเทศสร้างความเชื่อมั่นต่างชาติ

Posts related