นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า ได้สั่งให้ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (ทูตพาณิชย์) 64แห่งทั่วโลก เร่งทำหนังสือชี้แจง กรณีที่ประเทศไทยมีการประกาศกฎอัยการศึก และสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศ ว่าจะไม่กระทบต่อการส่งออกสินค้าไทย เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประเทศคู่ค้าของไทย และแสดงความมั่นใจว่าการดำเนินการทางการค้า และการส่งออก ยังสามารถทำได้ตามปกติ“ที่ขอให้ทูตพาณิชย์ดำเนินการ คือทำหนังสือชี้แจงเรื่องประกาศกฎอัยการศึก ทั้งเอกชนไทย ในส่วนของหอการค้าไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และผู้ซื้อต่างประเทศทั้งหมด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อสถานการณ์การเมืองไทย จะไม่กระทบต่อการส่งออกสินค้าให้กับลูกค้าต่างประเทศ”ขณะที่การประชุมทูตพาณิชย์ที่จะหารือกับสถานการณ์ส่งออกสินค้าไทยครึ่งปีหลัง 57 และแผนปี 58 นั้น ได้เลื่อนการหารือกับภาคเอกชนออกไปก่อน โดยจะประชุมภายในระหว่างข้าราชการ และทูตพาณิชย์เท่านั้น จึงยังไม่สามารถกำหนดเป้าหมายการส่งออกในวันนี้ได้ และยังคงใช้เป้าหมายการส่งออกเดิม 5%ซึ่งเป็นเป้าหมายการทำงานไว้อยู่สำหรับการประชุมกับทูตพาณิชย์ ได้หารือถึงปัญหา และอุปสรรคที่ต้องเร่งแก้ไข เช่น ราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ และการเสียสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร (จีเอสพี) ซึ่งทำให้การส่งออกไทยแข่งขันสู้ประเทศคู่แข่งไม่ได้ โดยจะหารือเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาเหล่านี้ และนำผลสรุปทั้งหมดไปหารือกับภาคเอกชนอีกครั้ง เพื่อกำหนดเป้าหมายการส่งออกสินค้าไทยปี 57 และปี 58 ต่อไป

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : สั่งทูตพาณิชย์แจงลูกค้าต่างประเทศ

Posts related