นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ขณะนี้ ได้สั่งการให้กรมสรรพากรเข้าไปตรวจสอบกลุ่มนายทุนเงินกู้นอกระบบที่ลงโฆษณาตามออนไลน์และโซเชียลมีเดีย ทั้งเว็บไซต์, เฟซบุ๊ก อย่างเร่งด่วน โดยให้ตรวจสอบรายการเงินเข้าออกแต่ละเดือนของบัญซีธนาคาร (สเตทเม้น) ว่ามีเงินได้เท่าไร มีการเสียภาษีถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนดไว้หรือไม่ หากตรวจสอบพบว่าหลีกเลี่ยงการเสียภาษี ก็จะดำเนินการเอาผิดกับกลุ่มดังกล่าวทันที  เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ปัญหาหนี้นอกระบบปรับตัวเพิ่มขึ้น“ที่ผ่านมา กระทรวงการคลังได้ติดตามปัญหาหนี้นอกระบบอย่างใกล้ชิด แม้ปัจจุบันที่กลุ่มนายทุนเงินกู้นอกระบบที่ลงโฆษณาตามสื่อออนไลน์เพิ่มขึ้น ทำให้ต้องปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ เพื่อป้องกันและปราบปรามไม่ให้ประชาชนที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเงินกู้นอกระบบ เนื่องจากจะทำให้ประชาชนต้องรับภาระดอกเบี้ยที่สูงขึ้น รวมทั้ง ยังได้ให้สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ศึกษาแนวทางเพิ่มเติม ว่าจะสามารถช่วยลดปัญหาหนี้นอกระบบอย่างไรบ้าง”ด้านนายชนะชัย ประยูรสิน ผู้อำนวยการสำนักนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน กล่าวว่า ที่ผ่านมาได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน ว่าได้รับความเสียหายจากกลุ่มมิจฉาชีพ ทั้งหลอกลวงให้ลงทุนในธุรกิจเงินนอกระบบ การเล่นแชร์ลุกโซ่ การขายตรงแอบแฝงแชร์ลุกโซ่ ที่มีแนวโน้มที่จะขยายตัวมากขึ้น ดังนั้นเพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันเกี่ยวกับธุรกิจเงินนอกระบบในรูปแบบต่าง ๆ จึงมีความจำเป็นต้องมีวิทยากรที่มีความรู้ในเรื่องดังกล่าวเป็นผู้ถ่ายทอด โดยได้จัดอบรมสร้างวิทยากรตัวคูณให้ประชาชนมีความเข้าใจไม่ถูกหลอกลวง เพื่อขยายผลและป้องกันปัญหาดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรม“ปัจจุบันพบว่านายทุนเงินกู้นอกระบบได้พัฒนารูปแบบการให้บริการด้วยการหันมาใช้การลงโฆษณาตามเว็บไซต์และเฟซบุ๊กเพิ่มอีกช่องทางหนึ่ง จากเดิมที่ใช้แผ่นปลิวติดตามตู้โทรศัพท์ เสาไฟฟ้า บนสะพานลอย ซึ่งเป็นการเพิ่มช่องทางในการให้ลูกค้าหรือผู้สนใจสามารถใช้บริการได้ง่ายขึ้น แต่หากประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการชำระหนี้ สามารถโทรร้องเรียนได้ที่ศูนย์รับแจ้งการเงินนอกระบบ 1359 ได้ทันที”ทั้งนี้ หากประชาชนที่ได้รับผลกระทบต้องการรับความช่วยเหลือสามารถส่งเอกสารเข้ามาที่ศูนย์รับแจ้งการเงินนอกระบบ ซึ่งทางศูนย์ฯจะดำเนินการ โดยให้ธนาคารเฉพาะกิจของรัฐ (แบงก์รัฐ) เช่น ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) วิเคราะห์สัดส่วนในการชำระเงินและเรียกนายทุนเงินกู้นอกระบบเข้ามาหารือ ชดใช้หนี้คืน เพื่อให้ประชาชนกลับเข้าสู่ระบบชำระหนี้กับแบงก์รัฐ ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่า 

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : สั่งสรรพากรไล่เช็คสเตทเม้น

Posts related