นายสกลแสงมาลี ประธานกรรมการ บริษัทสังฆภัณฑ์ จำกัดผู้ดำเนินธุรกิจห้างค้าปลีกสินค้าสังฆภัณฑ์เปิดเผยว่าบรรยากาศการจับจ่ายสินค้าสำหรับทำบุญในวันมาฆบูชาที่จะมาถึงนี้ไม่คึกคักเท่าที่ควรเนื่องจากได้รับผลกระทบจากปัญหากำลังซื้อที่ชะลอตัวลงประกอบกับปัจจัยทางการเมืองที่กำลังเกิดขึ้นส่งผลให้ผู้บริโภคบางส่วนชะลอการจับจ่าย คาดว่ายอดขายช่วงวันมาฆบูชาในปีนี้จะไม่เติบโตจากปกติที่จะเติบโตกว่าช่วงอื่นของปีประมาณ10% ทั้งนี้แม้บรรรยากาศการซื้อเครื่องสังฆภัณฑ์จะไม่คึกคักแต่จำนวนผู้ที่หันมาเข้าวัดทำบุญในช่วงที่ผ่านมามีเพิ่มมากขึ้นตั้งแต่ปีก่อน เห็นได้จากจำนวนคนที่เข้าวัดโดยในปีที่ผ่านลูกค้าของห้างฯก็ปรับเพิ่มขึ้นประมาณ10%เช่นกันทั้งนี้มองว่าเพราะปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งเศรษฐกิจการเมือง รวมถึงภัยธรรมชาติทำให้คนมาพึ่งธรรมะมากขึ้นแต่เนื่องจากผู้บริโภคไม่มีเงินจึงเน้นเข้าวัดแต่ซื้อของทำบุญน้อยลง  

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : สินค้าบุญโตน้อย

Posts related