นายวิวัฒน์หิรัญพฤกษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ กล่าวว่า ในระหว่างวันที่ 28-29 พ.ค.ที่ผ่านมา สถาบันฯได้จัดกิจกรรมการอบรม“เทคนิคพันผ้าให้มีชีวิต”   ให้กับผู้ประกอบการสิ่งทอฯ ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อส่งเสริมการพัฒนาแฟชั่นเสื้อผ้ามุสลิม โดยเฉพาะการพันผ้าผืนเดียว โดยการผูกและไม่ใช้เข็มหมุดหรือเย็บด้วยด้ายซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการเป็นอย่างมาก“สถาบันฯ จะมุ่งต่อยอดการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายมุสลิม5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยได้ดำเนินการจัดอบรมเพิ่มพูนทักษะองค์ความรู้ให้กับผู้ประกอบการในด้านต่างๆ ซึ่งการอบรมในครั้งนี้สถาบันฯ ได้จัดสัมนาเสริมองค์ความรู้ให้กับผู้ประกอบการในเรื่องของการใช้เทคนิค “การพันผ้าให้มีชีวิต” สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการตกแต่งเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์สิ่งทอ5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ”   ด้านอาจารย์โสภาส ณ ตะกั่วทุ่ง กล่าวเพิ่มเติมว่ากิจกรรมดังกล่าวเป็นการนำเอาเทคนิคการนำผ้าทั้งผืนมาพันให้เกิดเป็นชุดที่สวยงามอีกทั้งยังเป็นการลดปัญหาการนำเสนอชิ้นงานของผู้ประกอบที่จะต้องตัดเย็บจนเสร็จสมบูรณ์ก่อนแต่เมื่อผู้ประกอบการได้เรียนรู้เทคนิค “การพันผ้าให้มีชีวิต” จนมีความชำนาญก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์คอลเลกชั่นได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องตัดเย็บแต่ยังสามารถนำเสนอเอกลักษณ์ของผืนผ้าผ่านการพันและผูกโดยไม่ใช้เข็มหมุดหรือเย็บด้วยด้าย“ความสวยงามของผ้าทั้งผืนมีจุดเด่นที่แตกต่างกันออกไปแต่จะทำอย่างไรที่จะทำให้ผืนผ้าเหล่านั้นมีชีวิตขึ้นมาได้การอบรมครั้งนี้จะเป็นการเปิดกระบวนความคิดของผู้ประกอบการให้สามารถดึงจุดเด่นของผ้าแต่ละผืนมาแสดงบนตัวหุ่นด้วยการพันให้เป็นชุดซึ่งผู้ประกอบการจำเป็นต้องรู้ว่าเนื้อผ้าเป็นอย่างไร ลวดลายของผ้ามีจุดเด่นตรงไหนและเมื่อนำมาพันเป็นชุดแล้วจะนำจุดเด่นของผ้ามานำเสนอได้อย่างไรให้น่าสนใจ สวยงามและสะดุดตา”  

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : สิ่งทอฯเร่งพัฒนาแฟชั่นมุสลิม

Posts related