สุภิญญา ยื่นบอร์ดกสท. ไม่ต่อใบอนุญาต 2 ช่องทีวีดาวเทียมโฆษณาผิดกฎหมาย เตรียมเชิญทีวีดิจิทัล 24 ช่องสร้างความเข้าใจการโฆษณาบนสื่อฟรีทีวี น.ส.สุภิญญา กลางณรงค์ คณะกรรมการ กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)ในฐานะประธานอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เปิดเผยว่า ในวันที่ 17 ก.พ.นี้ จะเสนอเรื่องไม่พิจารณาต่อใบอนุญาตช่องรายการทีวีดาวเทียม 2 ช่อง ได้แก่ ช่อง OHO และ ช่อง  Mix 24 Variety ให้คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.)รับทราบ เนื่องจาก 2 ช่องรายการนี้ มีการกระทำผิดการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพเสริมอาหารที่ผิดกฎหมายของคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และเป็นการหลอกลวง สร้างอันตรายและเอาเปรียบผู้บริโภค สำหรับ 2 ช่องรายการดังกล่าว พบว่ามีการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพฝ่าฝืน ม.41 พ.ร.บ.อาหาร พ.ศ. 2522 และ อย. และ กสทช.ได้มีการส่งหนังสือแจ้งเตือนให้มีการระงับโฆษณา แต่จากการตรวสอบเมื่อช่วงวันที่  1- 7 ก.พ. ที่ผ่านมายังกระทำความผิดอยู่ ดังนั้นเมื่อได้รับการยืนยันจาก อย.ว่าผลิตภัณฑ์ที่นำมาโฆษณานั้นผิด กสท.ก็ไม่ควรที่จะต่ออายุใบอนุญาตอีก 2 ปี  น.ส.สุภิญญา กล่าวว่า คาดว่าในเดือน มี.ค.นี้จะร่วมกับ อย. เชิญผู้ประกอบการทีวีดิจิทัล 24 ช่อง เข้าร่วมหารือเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันในการโฆษณาบนพื้นที่ของช่องฟรีทีวีให้มีมาตรฐานเดียวกัน ส่วนทีวีดาวเทียม และเคเบิลทีวีนั้น ต้องยอมรับว่าเกิดก่อนมี กสทช. ดังนั้นจึงต้องนำเข้าสู่ระบบใบอนุญาตก่อนเพื่อให้เข้าสู่กระบวนการกำกับดูแลต่อไป อย่างไรก็ตาม กสทช.และ อย. ร่วมมือเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาการโฆษณาผลิตภัณท์ที่ผิดกฎหมาย เมื่อมีผู้บริโภคร้องเรียน อย. จะดำเนินการตรวจสอบว่า ได้รับอนุญาตการโฆษณาหรือขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์กับ อย.หรือไม่ และจะมีการส่งหนังสือแจ้งระงับโฆษณาไปยังผู้ประกอบการ รวมถึงส่งหนังสือมายัง กสทช.เพื่อให้ดำเนินการตามกฎหมายของ กสทช.ที่มีอำนาจในการกำกับต่อไป.

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : สุภิญญา เสนอไม่ต่อใบอนุญาตทีวีดาวเทียมโฆษณาผิดกฎหมาย

Posts related