นางระวีวรรณ เนตระคเวสนะ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) เปิดเผยว่า ได้ร่วมมือกับปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ จับและคลื่อนย้ายสุนัขจรจัดออกนอกพื้นที่สนามบินเพื่อป้องกันการเล็ดลอดผ่าน เข้าไปในเขตการบิน ซึ่งเป็นอันตรายต่อการขึ้น-ลงของอากาศยานพร้อมกับกำหนดให้พื้นที่ภายในเขตท่าอากาศยานเป็นพื้นที่ปลอดสุนัข เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุต่ออากาศยาน เนื่องจากอาจมีสุนัขเล็ดลอดเข้าไปในเขตการบิน นอกจากนี้ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้มีการประกาศห้ามไม่ให้มีการเลี้ยงสุนัข หรือให้อาหาร รวมทั้งแหล่งพักพิงแก่สุนัขภายในพื้นที่ท่าอากาศยาน ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามมาตรการที่กำหนดไว้ ทสภ. จึงได้ดำเนินการจับและเคลื่อนย้าย สุนัขจรจัดที่ไม่มีเจ้าของภายในพื้นที่ท่าอากาศยาน ซึ่งปัจจุบันจากการสำรวจมีมากกว่า 120 ตัว ให้ออกนอกพื้นที่ไปยังแหล่งพักพิงแห่งใหม่ได้อย่างปลอดภัยโดยเร็วที่สุด นางระวีวรรณ กล่าวว่า ได้สนับสนุนไปยังส่วนราชการที่เกี่ยวข้องโดยตรง ได้แก่ กรมปศุสัตว์ ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ ให้เข้ามาช่วยดำเนินการ เนื่องจากเห็นว่ามีความพร้อมในทุกด้าน ทั้งในเรื่องบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ เครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับการจับสุนัขโดยเฉพาะ รวมถึงมีขั้นตอนการเคลื่อนย้ายสุนัขที่ถูกต้องไปยังแหล่งพักพิงใหม่ได้อย่าง ปลอดภัย ที่ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด บ้านกึ่งวิถี ต.บ้านหม้อ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี และ ทสภ. ได้เชิญกลุ่มพิทักษ์สัตว์ เข้าร่วมประชุม และสังเกตการณ์เพื่อให้ทราบถึงขั้นตอนการดำเนินงานการจับและเคลื่อนย้ายสุนัขจรจัด พร้อมกับสนับสนุนงบประมาณค่าใช้จ่ายและจัดซื้ออาหารสุนัข 974,400 บาท ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ทสภ. ยังได้มีการจัดทำแผนระยะยาวในการป้องกันไม่ให้สุนัขจรจัดเข้ามาอยู่ภายในพื้นที่ท่าอากาศยาน อีก โดยจะมีการติดตามเฝ้าระวังมิให้มีผู้ลักลอบเลี้ยงสุนัขในเขตพื้นที่ต่าง ๆ ภายในท่าอากาศยาน และมีการรับแจ้งกรณีมีผู้พบเห็นผู้ฝ่าฝืนลักลอบเลี้ยงสุนัข หรือให้อาหาร รวมทั้งจัดเจ้าหน้าที่ในการดูแลและควบคุมพื้นที่เขตการบินให้ปราศจากสุนัข โดยเด็ดขาด เพื่อสร้างความปลอดภัยทางการบินของ ทสภ. เป็นสำคัญ

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : สุวรรณภูมิไล่จับสุนัขจรจัดหวั่นกระทบขึ้นลงเครื่องบิน

Posts related