นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า ยอดส่งออกไทยเดือน มิ.ย. 57 อยู่ที่ 19,842.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัว3.9% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีมูลค่า19,097.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เมื่อรวม 6เดือนแรกของปี (ม.ค. – มิ.ย.) ยอดส่งออกมีมูลค่ารวม 112,704.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐลดลง 0.35% แต่ทั้งปีมั่นใจว่ากระทรวงจะผลักดันการส่งออกไทยเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าเดือนละ20,600 ล้านดอลลาร์ฯ เพื่อให้การส่งออกเป็นไปตามเป้าหมายปี 57 ที่วางไว้ 3.5% เนื่องจากการส่งออกสินค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าเกษตร และ อุตสาหกรรมเกษตร มีสัญญาณการฟื้นตัวชัดเจน โดยเฉพาะตลาดใหญ่อย่างสหรัฐ,อียู และ จีนสำหรับตัวเลขการนำเข้าเดือนมิ.ย. 57 อยู่ที่ 18,049.4 ล้านดอลลาร์ฯ ลดลง 14.03% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีมูลค่า 20,994.6ล้านดอลลาร์ฯ เมื่อรวม 6 เดือนมูลค่านำเข้าอยู่ที่ 112,467.7 ล้านดอลลาร์ ลดลง 14% ส่งผลให้ในเดือน มิ.ย. 57ไทยมีดุลการค้าระหว่างประเทศเกินดุล 1,792.9 ล้านดอลลาร์ฯ และเมื่อรวม 6เดือนเกินดุล 236.7 ล้านดอลลาร์ฯ“หากพิจารณาเป็นมูลค่าของเงินบาทพบว่าในเดือนมิ.ย. ส่งออกขยายตัว 13.45% เมื่อรวม6 เดือนส่งออกขยายตัว 9.14% ส่วนนำเข้า เดือน มิ.ย. ลดลง 6.22%และรวม 6 เดือนลดลง 6%”

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ส่งออกครึ่งปีแรกยังติดลบ

Posts related