นางศรีรัตน์ รัษฐปานะ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ยอดส่งออกในเดือน ก.ย. 56 อยู่ที่ 19,303 ล้านเหรียญสหรัฐต่ำกว่าเดือนก่อนที่มีมูลค่า 20,467 ล้านเหรียญสหรัฐ และลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 7.09% ซึ่งเป็นอัตรา ขยายตัวของการส่งออกที่ต่ำสุดในรอบ 13 เดือน เนื่องจากเศรษฐกิจทั่วโลกอยู่ในภาวะชะลอตัวทำให้การบริโภคของประชาชนลดลงโดยเฉพาะตลาดสหรัฐฯ, ยูโรโซน, ญี่ปุ่น, อินเดีย, ออสเตรเลีย และแอฟริกา ประกอบกับอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้นของไทยเริ่มขยายฐานการผลิตไปอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานและต้นทุนการผลิต เช่น โรงงานผู้ผลิตเสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่ม เป็นต้น ทั้งนี้เมื่อรวมยอดการส่งออก 9 เดือนของปี 56 (ม.ค. –ก.ย. ) มีมูลค่า 172,139 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 0.05% อย่างไรก็ตามแม้ยอดการส่งออกยังอยู่ในระดับต่ำแต่กระทรวงพาณิชย์และภาคเอกชนยังมีท้อใจ โดยจะร่วมมือกันในการผลักดันการส่งออกทั้งปีให้เป็นไปตามเป้าที่นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ตั้งไว้ในระดับ 3-4% สำหรับสินค้าส่งออกสำคัญในเดือน ก.ย. 56 เช่นหมวดสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ที่ขยายตัว 2.7% ประกอบด้วยข้าว โต 8.7%, มันสำปะหลัง โต 31.5%, ผักและผลไม้ โต 20.5%, ไก่สดแช่แข็งและแปรรูป โต 7.5% , น้ำตาล โต 24.5%, ยางพารา ลดลง 4.1%, อาหารทะเลแช่แข็ง กระป๋องและแปรรูป (ไม่รวมกุ้ง) ลดลง 11.4%, กุ้งแช่แข็งและแปรรูป ลดลง 23.6% ++++++++++ ประเด็น ส่งออกเดือน ก.ย. วูบติดลบ 7% ขยายตัวต่ำสุดรอบ 13 เดือน ด้านพาณิชย์ยังเฟ้อเร่งเดินหน้าผลักดันทั้งปี 4%

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ส่งออกเดือน ก.ย. ติดลบ 7% ต่ำสุดในรอบ 13 เดือน

Posts related