นายวัลลภ วิตนากร รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า การประกาศพระราชบัญญัติกฏอัยการศึกและจัดตั้งกอ.รส. เพื่อทำหน้าที่ดูแลความสงบของประเทศในขณะนี้ ถือเป็นสิ่งที่ดี และจะช่วยให้การชุมนุมทางการเมืองของทุกฝ่าย ไม่นำไปสู่ความรุนแรงเช่นอดีตที่ผ่านมา โดยภาคเอกชน ต้องการให้ปัญหาทางการเมืองนำไปสู่ความสงบโดยเร็ว และเมื่อสงบแล้ว ก็ต้องการให้ยกเลิกกฏอัยการศึกทันทีเพราะหากใช้ไประยะนาน อาจมีผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติ"การดำเนินงานครั้งนี้ก็ทำให้คนไทยไม่ต้องเผชิญหน้า และเกิดการสูญเสียทั้งชีวิต และทรัพย์สิน แต่ถ้าหากแนวทางนี้นำไปสู่ความสงบประเทศชาติแล้ว ก็ควรจะยกเลิกทันทีส่วนการประกาศกฏอัยการศึกษาแล้ว จะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาทางการเมืองหรือไม่ก็ไม่สามารถจะตอบได้ แต่เอกชนคาดหวังว่าจะนำไปสู่การเจรจา และลดความขัดแย้งของทุกฝ่าย เพื่อก้าวไปข้างหน้าให้เศรษฐกิจเดินหน้าต่อไป"

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ส.อ.ท.มองไม่มีเหตุรุนแรง

Posts related