นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ยังไม่ได้รับรายงานความเสียหายจากเหตุแผ่นดินไหวในภาคอุตสาหกรรม เนื่องจากพื้นที่เกิดเหตุอ.พาน จังหวัดเชียงราย ไม่ค่อยมีโรงงานตั้งอยู่ แต่ทั้งนี้ ได้ให้อุตสาหกรรมจังหวัด ตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้ง หากพบว่า ผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกส.อ.ท.รายใด ได้รับความเสีย จะมาพิจารณาแนวทางการช่วยเหลืออีกครั้งหนึ่งด้านนายอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธาน หอการค้าไทย และสภาหอการค้าไทยแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ขณะนี้หอการค้าจังหวัดเชียงราย ยังไม่ได้รายงานความเสียหายเชิงการค้าเข้ามา โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการสำรวจข้อมูล ขณะเดียวกันก็ยังไม่มีการขอความช่วยเหลือเข้ามา ซึ่งหากขอความช่วยเหลือเข้ามาทางหอการค้าไทยจะพิจารณาช่วยเหลือเป็นรายกรณีเช่นเดียวกับที่เคยเกิดภัยพิบัติอื่น ๆ ที่แต่ละรายอาจจะมีผลกระทบไม่เหมือนกัน ต้องการความช่วยเหลือ

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ส.อ.ท.-หอการค้า สำรวจเอกชนที่ได้รับผลกระทบแผ่นดินไหว

Posts related