กสท.หนุนฟรีทีวี 6 ช่อง ออกอากาศอะนาล็อก คู่ขนาน ดิจิทัล คงเนื้อหารายการเดิม ประชาชนรับผ่านหนวดกุ้ง ก้างปลา ตามปกติ หากชมทีวีดิจิทัล เพิ่มกล่องเซต ทอป บ็อกซ์  พ.อ.ดร.นที ศุกลรัตน์ รองประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) เปิดเผยว่า กสท.ได้มีแนวทางการรับชมออกอากาศทีวีระบบอะนาล็อกคู่ขนานทีวีระบบดิจิทัล เพื่อให้ประชาชนที่รับชมทีวีในประเทศไทยไม่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนผ่านไปสู่ทีวีดิจิทัล โดยประชาชนสามารถรับชมทีวีอะนาล็อกในระบบภาคพื้นดิน (หนวดกุ้ง หรือก้างปลา) ได้ตามปกติ ส่วนประชาชนที่จะรับชมทีวีดิจิทัลต้องมีกล่องเซต ทอป บ็อกซ์ ขณะเดียวกันเนื้อหารายการ ยังคงรูปแบบเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลง จนกว่าระบบอะนาล็อกจะยุติลง โดยให้ฟรีทีวี 3 ช่อง ได้แก่ ช่อง 5 ช่อง 11 และช่องไทยพีบีเอส ออกอากาศคู่ขนานระบบอะนาล็อกและดิจิทัลในบริการสาธารณะ ตามกรอบระยะเวลา 5 ปี ส่วนฟรีทีวีอีก 3 ช่อง ได้แก่ ช่อง 3 ช่อง 7 และช่อง 9 หากต้องการออกอากาศคู่ขนานไปจนกว่าสัญญาสัมปทานจะสิ้นสุด สามารถนำเนื้อหารายการเดิมไปออกในช่องทีวีดิจิทัลที่ประมูลได้ ซึ่งต้องดำเนินการเข้ามาขออนุญาต กสท.ต่อไป พ.อ.ดร.นที กล่าวว่า ส่วนกรณีประกาศหลักเกณฑ์การเผยแพร่กิจการโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไป (มัต แครี่) เห็นชอบให้ช่องฟรีทีวี 6 ช่องเดิม พ้นจากประกาศดังกล่าว และนำไปบังคับใช้ทีวีดิจิทัลบริการธุรกิจ 24 ช่อง และบริการสาธารณะ 12 ช่อง รวมเป็น 36 ช่องที่ต้องนำช่องรายการไปออกบนดาวเทียม และเคเบิลทีวี ดังนั้นเมื่อฟรีทีวี 6 ช่องเดิม ที่ออกอากาศอะนาล็อกคู่ขนานดิจิทัล ต้องทำตามประกาศฯ เพื่อให้ประชาชนที่รับชมผ่านแพลตฟอร์มอื่นได้รับชมเช่นกัน.

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : หนุนฟรีทีวีออกอะนาล็อกขนานดิจิทัล

Posts related