นางวิวรรณ บุณยประทีปรัตน์ เลขาธิการสมาคมปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มแห่งประเทศไทย  เปิดเผยว่า  ขณะนี้ราคาน้ำมันปาล์มดิบได้ปรับขึ้นมาอยู่ที่กก.ละ 35 บาท เพิ่มจากราคาเฉลี่ยเดือนม.ค.ที่ กก.ละ 31-32 บาท เนื่องจากเข้าสู่ช่วงปลายฤดูกาลผลผลิตปาล์มดิบจะออกสู่ตลาด จนผลทางจิตวิทยาที่ยังไม่มีการประกาศเลื่อนการใช้ไบโอดีเซล บี 7 ทำให้ผู้ค้าน้ำมันในตลาดเร่งซื้อผลผลิตมาเก็บไว้ในสต๊อกตามกฎหมายของกระทรวงพลังงานที่ให้สำรองปริมาณน้ำมันทุกชนิดเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม มีความเป็นห่วงว่าปริมาณน้ำมันปาล์มดิบจะไหลออกสู่ตลาดที่ไม่มีการควบคุมราคา เพราะกระทรวงพาณิชย์ควบคุมราคาเฉพาะน้ำมันปาล์มบรรจุขวดขนาด 1 ลิตร เท่านั้น ส่วนน้ำมันปาล์มบรรจุขวดขนาดอื่น ๆ รวมทั้งน้ำมันปาล์มบรรจุถุงและปี๊บ ไม่มีการควบคุมราคา จึงเกรงว่าจะหลีกเลี่ยงราคาควบคุม แล้วนำไปบรรจุผลิตภัณฑ์ชนิดอื่น เพื่อปรับขึ้นราคาแทน เพราะต้นทุนน้ำมันปาล์มดิบกก.ละ 35 บาท ควรขายน้ำมันปาล์มขวด 1 ลิตร ในราคาขวดละ 45-47 บาท แต่ปัจจุบันถูกตรึงราคาไว้ที่ 42 บาท รายงานข่าวจากกระทรวงพาณิชย์  แจ้งว่า ขณะนี้กระทรวงพลังงานอยู่ระหว่างการนำประกาศการชะลอการใช้น้ำมันไบโอดีเซล บี 7 ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอให้ชะลอ 2-3 เดือนเพื่แก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำมันปาล์มเดือนละ 30,000 ตันในกรณีที่ไม่ประกาศใช้น้ำมันดีเซลบี 7  ซึ่งเชื่อว่าจะเพียงพอที่จะแก้ปัญหาไม่ให้ผู้ประกอบการปรับราคาน้ำมันปาล์มขวดเกินกว่าราคาควบคุม “สถานการณ์ราคาผลปาล์มดิบปรับราคาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเพิ่มขึ้นจาก กก. ละ 3.50 บาท เป็น 5.50-6.20 บาท เนื่องจากเป็นช่วงปลายฤดู ผลผลิตออกสู่ตลาดน้อย ขณะที่ราคาน้ำมันปาล์มดิบได้ปรับขึ้นจากกก.ละ 31-32 บาทเป็น 35 บาท ตามต้นทุนปาล์มทะลาย ซึ่งมีแนวโน้มว่าจะส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมันปาล์มบรรจุขวดในไม่ช้า หากสถานการณ์ยังคงเป็นเช่นนี้ต่อไป จะทำให้ต้นทุนการบรรจุขวดสูงขึ้น และทำให้ผู้ผลิตไม่สามารถขายน้ำมันปาล์มขวดได้ในราคาควบคุม 42 บาท” อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้กระทรวงพาณิชย์ได้ทำหนังสือแจ้งมติของคณะอนุกรรมการบริหารจัดการปาล์มน้ำมัน ไปยังกระทรวงพลังงาน เพื่อขอให้ชะลอการบังคับใช้น้ำมันไบโอดีเซล บี 7 ออกไป 2-3 เดือน และให้ใช้น้ำมันไบโอดีเซล บี 4 แทน เพื่อลดการใช้น้ำมันปาล์ม ซึ่งคาดว่าจะลดลงได้ 30,000ตันต่อเดือน โดยได้แจ้งหนังสือไปตั้งแต่ช่วงต้นเดือนม.ค. 57

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : หวั่นน้ำมันพืชทะลุขวดละ 47 บาท

Posts related