นายอิสระว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า สภาหอฯมีแนวคิดเสนอรัฐบาลพิจารณาให้เอกชนลงทุนในการขยายและพัฒนาด่านการค้าชายแดนจากจุดผ่อนปรนเป็นด่านชายแดนถาวร ที่จะรองรับการขยายตัวของการค้า รวมถึงการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงไปยังเมืองสำคัญ และการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี)ในปี58 เนื่องจากในปัจจุบันหลายๆด่านต้องให้เวลา 5-6 ชม.กว่าจะผ่านได้จนส่งผลกระทบต่อการทำธุรกิจและการท่องเที่ยวระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านเพราะหากจะรอให้รัฐบาลเป็นผู้ดำเนินการคงต้องใช้เวลาอีกนาน ที่สำคัญจะช่วยแบ่งเบาภาระของประเทศที่ยังไม่มีรัฐบาลตัวจริงและยังไม่สามารถจัดทำงบประมาณรายจ่ายมีงบประมาณ 58 ได้ ทั้งนี้เอกชนมีความพร้อมที่จะเข้าไปลงทุนในการขยายและการพัฒนาด่านชายแดนแม้ว่าจะใช้เงินในระดับ10,000 ล้านบาทก็ตาม เนื่องจากมั่นใจว่าจะคุ้มทุนภายใน 7 ปีและเมื่อสร้างเสร็จก็จะให้เอกชนเป็นผู้เก็บค่าผ่านทางหรือค่าเช่า หรือภาครัฐอาจใช้วิธีผ่อนส่งเงินคืนตามมูลค่าการลงทุนในภายหลังแต่ระเบียบขั้นตอนต่างๆในการผ่านแดนก็เป็นหน้าที่ของภาครัฐดำเนินการเหมือนเดิมเบื้องต้นเอกชนสนใจลงทุนด่านชายแดนสะเดา จ.สงขลาซึ่งติดกับประเทศมาเลเซีย และด่านอำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ติดกับด่านปอยเปตประเทศกัมพูชา 

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : หอการค้าจี้รัฐเร่งขยายด่านชายแดน

Posts related