นายธนวรรธน์พลวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยว่า ในวันที่ 20มี.ค. 57 ศูนย์จะปรับประมาณการณ์อัตราการขยายตัวเศรษฐกิจไทยในปี 57ใหม่เป็นครั้งที่ 3 จาก 4-5% เหลือ 2-3% เนื่องจากปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง รวมถึงความล่าช้าในการได้รัฐบาลชุดใหม่เพื่อมาขับเคลื่อนเศรษฐกิจและในอนาคตอาจจะปรับประมาณการณ์อีกหากสถานการณ์ทางการเมืองรุนแรงมากกว่านี้จนเกิดการปะทะกันหรือ รัฐบาลชุดใหม่สามารถจัดตั้งได้ล่าช้าหลังไตรมาสที่ 2 หรือ 3 ของปี"ในครั้งแรกทางศูนย์ได้คาดการณ์จีดีพีไทยปี57 ที่ระดับ 4-5% ในช่วงเดือน ธ.ค. 56 แล้วมาเปลี่ยนใหม่ครั้งที่ 2 ในช่วงม.ค. 57ที่ระดับ 3-4% และในเดือน มี.ค. ก็จะปรับใหม่ในระดับ 2-3% แต่ในเดือน มี.ค. นี้ถือว่าเป็นประกาศปรับตัวเลขอย่างเป็นทางการในครั้งแรกเนื่องจากทางศูนย์ฯเริ่มเห็นสัญญาณต่างๆที่ชัดเจนมากขึ้นจากก่อนหน้านี้ถือว่าเป็นปรับตัวเลขที่ยังไม่เป็นทางการ”ทั้งนี้ สาเหตุที่ศูนย์ประเมินว่าโอกาสที่ตัวเลขการขยายตัวทางเศรษฐกิจในปี57 ที่มีโอกาสเป็นไปได้มากที่สุดคือ 2-3% นั้นมาจากสมมุติฐานว่า ประเทศไทยสามารถได้รัฐบาลชุดใหม่ในช่วงไตรมาสที่ 2ของปีไม่ว่าจะมาจากการเลือกตั้งหรือแต่งตั้งก็ตามเพื่อที่จะช่วยขับเคลื่อนเม็ดเงินลงทุนของภาครัฐที่จะมีประมาณปีละ 400,000 ล้านบาทรวมถึงได้สามารถเร่งความเชื่อมั่นแก่นักลงทุน นักท่องเที่ยว ภาคการบริโภคและการส่งออกได้เพราะในปัจจุบันกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยเกือบทุกภาคดับเกือบหมดยกเว้นการท่องเที่ยวที่ยังพยุงเศรษฐกิจไทยให้ขยายตัวได้อย่างไรก็ตามหากสถานการณ์ทางการเมืองไทยยังไม่สามารถหาข้อยุติจนทำให้ประเทศไทยได้รัฐบาลชุดใหม่ในไตรมาสที่3 ของปี ก็อาจทำให้อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจไทยอยู่ในระดับ 0-2% แต่หากปัญหายังลากยาวจนตั้งรัฐบาลใหม่ได้ในไตรมาสที่4 ของปีก็จะทำให้เศรษฐกิจติดลบทันที

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : หอการค้าฯเล็งปรับจีดีพีรอบ 3

Posts related