นายชูชาติ บุญยงยศ ประธานชมรมหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อบุคคล มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค เปิดเผยในงานสัมมนาเรื่องการควบคุมกำกับดูแลการประกอบธุรกิจบัตรเครดิตเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค ว่า เป็นห่วงผู้บริโภคถูกเอาเปรียบจากบริษัทผู้ให้บริการบัตรเครดิตทุกรูปแบบโดยเฉพาะการกำหนดอัตราดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภครวมทั้งการคิดค่าใช้จ่ายในการทวงถามถามหนี้ไม่สมเหตุผล เช่นบางบริษัทคิดค่าทวงถามครั้งละ 200 บาท วันละหลายครั้งและนำค่าใช้จ่ายดังกล่าวไปรวมกับเงินต้น แล้วมาคิดดอกเบี้ยรวมอีกครั้งซึ่งถือว่าไม่เหมาะสม ดังนั้นธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)จึงต้องเข้ามาเร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร็ว"การกระทำผิดทุกอย่างของผู้ให้บริการบัตรเครดิตกลับไม่มีบทลงโทษดังนั้นเมื่อช่วงที่ร่างกฎหมายทวงถามหนี้ ซึ่งผ่านการเห็นชอบจากครม.แล้วแต่ยังไม่สามารถนำเข้ารัฐสภาได้ จึงอยากให้ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเร่งผลักดันพร้อมทั้งยังเสนอให้ ธปท.ออกประกาศเพื่อเพิ่มบทลงโทษให้ชัดเจนและควรควบคุมดูแลการทำบัตรเครดิตบัตรเสริมให้กับบุตรหลานเพราะเมื่อเกิดหนี้เสียผู้ปกครองไม่ชำระหนี้ได้ต้องมีฟ้องเด็กแทนนับว่าเป็นเรื่องไม่เป็นธรรม"น.ส.ธัญทิพย์ สรรพโชติวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินธปท. กล่าวว่า การควบคุมธุรกิจบัตรเครดิตนั้น ล่าสุดร่าง พ.ร.บ.ธุรกิจบัตรเครดิตยังค้างอยู่ในสภา เพราะเกิดสุญญากาศทางการเมืองจึงไม่มีกฎหมายออกมาควบคุมการใช้บัตรเครดิตและเพื่อเป็นการดูแลลูกหนี้ให้ได้รับความเป็นธรรม จึงได้เสนอในร่างกฎหมายใหม่โดยกำหนดแนวทางการคิดอัตราดอกเงินกู้จากยอดเงินที่ค้างอยู่ไม่ใช่คิดดอกเบี้ยจากยอดเงินต้นทั้งหมดเพราะปัจจุบันเมื่อใช้บัตรเครดิตชำระซื้อสินค้าครบกำหนดชำระผู้ซื้อชำระเงินเพียงบางส่วนเท่านั้น"บริษัทผู้ให้บริการบัตรเครดิตจะคิดดอกเบี้ยจากยอดเงินกู้ทั้งหมดไม่ได้คิดจากยอดเงินที่เหลือ รวมทั้งการแย่งทำตลาดของธุรกิจบัตรเครดิตจนทำให้คนหนึ่งคนมีบัตรเครดิตหลายใบ มีทั้งจ่ายเต็มยอดหนี้และผ่อนจึงเกิดปัญหาหนี้ภาคครัวเรือนสูงมาก จึงเสนอให้กำหนดการถือครองบัตรเครดิตไม่เกิน 3 ใบเพราะจากข้อมูลการใช้บัตรเครดิตซื้อสินค้า พบว่า 70% ของการดใช้บัตรจ่ายเงินคืนเต็มจำนวน ส่วนอีก 30% ยอมผ่อนชำระ 10% ของวงเงินซึ่งยอมรับว่าเป็นห่วงยอดผ่อนชำระเพราะจะใช้แนวทางหมุนเงินหลายใบจนเกิดปัญหาจึงต้องดูแลในกลุ่มผ่อนชำระไม่ให้เกิดปัญหาหนี้ที่ไม่เกิดรายได้ หรือ เอ็นพีแอล"

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ห่วงบัตรเครดิตเอาเปรียบผู้บริโภค

Posts related