นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า ขณะนี้กรมฯได้ร่วมมือกับบริษัท วูลเวิร์ธลิมิเต็ด จำกัด ผู้บริหารห้างสรรพสินค้าวูลเวิร์ธ ซึ่งเป็นห้างค้าปลีกอันดับ 1 ของออสเตรเลียที่มีสาขาในออสเตรเลียและนิวซีแลนด์กระจายกว่า 3,000สาขา เพื่อเปิดเจรจาธุรกิจกับผู้ประกอบการไทยในสินค้ากลุ่มอาหารและสินค้าที่ไม่ใช่อาหารเช่น กลุ่มไลฟ์สไตล์กลุ่มสินค้าเพื่อสุขภาพและความงาม โดยมีเอกชนที่สนใจเข้าร่วมเจรจาธุรกิจกว่า 60บริษัททั้งนี้ในอนาคตทางห้างฯมีแผนจะจัดตั้งสำนักงานจัดหาสินค้าในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคซึ่งวูลเวิร์ธสนใจประเทศไทยเป็นพิเศษนอกเหนือจากปัจจุบันที่มีสำนักงานอยู่ในเซี่ยงไฮ้ ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ดีในการสร้างพันธมิตรการค้าระยะยาวที่มีคุณภาพให้แก่ผู้ประกอบการไทยเพื่อเพิ่มสัดส่วนการส่งออกสินค้าไทย และขยายช่องทางการกระจายสินค้าไปยังตลาดใหม่ที่มีศักยภาพ“หากมีการเลือกตั้งในการตั้งสำนักงานจัดหาสินค้าก็จะช่วยพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการไทยให้สามารถผลิตสินค้าให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดต่างประเทศซึ่งคณะผู้บริหารของห้างวูลเวิร์ธ ที่เดินทางเยือนไทยนอกจากจะเจรจาซื้อขายสินค้าแล้ว พร้อมจะให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการไทยเกี่ยวกับแนวโน้มสินค้าในตลาดเป้าหมายอีกด้วย”นางนันทวัลย์กล่าวว่า ในส่วนของผู้ประกอบการ 60 บริษัท ในจำนวนนี้ 80%จะอยู่ในกลุ่มสินค้าอาหารทะเลแช่แข็ง และแปรรูป ผักและผลไม้สดแช่เย็นแช่แข็ง และแปรรูป โดยบริษัทชั้นนำของไทยที่ตอบรับร่วมเจรจาธุรกิจ เช่น บริษัทสุรพลซีฟู้ดส์,พรานทะเล, ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์, สามร้อยยอด, กว้างไพศาล รวมถึงบริษัท ปทุมไรซ์ที่เป็นผู้ส่งออกข้าวด้วย ส่วนที่เหลือจะอยู่ในกลุ่มเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้านเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ ของเล่น ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความสวยงาม เสื้อผ้า

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ห้างดังออสเตรเลียสนใจตั้งออฟฟิตจัดหาสินค้าในไทย

Posts related