นายณรงค์ชัย อัครเศรณี ประธาน บลจ. เอ็มเอฟซี และกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) เปิดเผยในงานสัมมนาวิชาการประจำปี 56 เรื่องโมเดลใหม่ในการพัฒนา สู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพโดยการเพิ่มผลิตภาพ จัดโดยสถาบันวิจัยเพื่อการัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) ว่า ไม่เห็นด้วยกับกระทรวงพาณิชย์ที่นึกอะไรไม่ออกก็จัดกิจกรรมธงฟ้าราคาประหยัด แต่กลับนำของหมดอายุมาขาย ทำให้ประชาชนไม่ได้รับสินค้าที่มีราคาถูกและมีคุณภาพ ขณะที่กรณีรัฐบาลเข้าไปแทรกแซงราคาสินค้าอุปโภค บริโภค อย่างไม่สมเหตุสมผล รวมถึงสินค้าเกษตร โดยเฉพาะโครงการรับจำนำข้าวนั้น ทำให้เกิดการบิดเบือนการผลิตรุนแรงเกินไปและทำให้สินค้าที่มีคุณภาพลดลง ทั้งนี้รัฐบาลควรปล่อยให้เอกชนเกิดการแข่งขัน โดยไม่ต้องเข้าไปเกี่ยวข้องการควบคุมราคา สนับสนุนเอกชน ทั้งการลงทุนและการวิจัย เพื่อให้เกิดแรงจูงใจในการพัฒนาผลิตสินค้าให้มีคุณภาพ รวมถึง เอกชนต้องพัฒนาด้วยการยกระดับการผลิต โดยนำนวัตกรรมใหม่ๆ เข้ามาผลิตเพื่อสร้างความแตกต่าง นายสมชัย จิตสุชน ผู้อำนวยการวิจัย ทีดีอาร์ไอ กล่าวเรื่องโฉมหน้าและแนวทางสู่โมเดลใหม่ในการพัฒนาประเทศ ว่า แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจไทยให้เติบโตเพื่อให้หลุดพ้นจากประเทศที่มีรายได้ปานกลาง ต้องกำหนดแนวทางใหม่ โดยต้องเร่งแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำที่เกิดขึ้น ซึ่งมีต้นเหตุจากการบริหารนโยบายทางการคลังของรัฐบาลที่ไม่มีประสิทธิภาพ เก็บภาษีคนจนมากกว่าคนรวย และนำเงินงบประมาณไปจ่ายให้คนรวยได้รับประโยชน์ เห็นได้จากโครงการรับจำนำข้าว ชาวนาที่ยากจนจริงจะได้รับเงินถึงมือเพียงเล็กน้อยเท่านั้น “หากคิดผลขาดทุน 150,000 ล้านบาทต่อปี เงินจะตกไปอยู่ในมือชาวนาที่ยากจนเพียง 35,000 ล้านบาท ที่เหลือเป็นชาวนาที่ร่ำรวย โรงสี ผู้ส่งออก นักการเมือง ข้าราชการ และชาวนาต่างประเทศ จึงอยากให้กลับมาคิดใหม่ ไม่ใช้มายาคติแบบเดิมๆที่คิดว่า คนจนคือชาวนา แล้วต้องช่วยเหลือโดยจัดงบประมาณจำนวนมากไปช่วย ทั้งที่จริงคนจนมีทุกสาขาอาชีพ อย่าเหมาหมด โดยเงินในส่วนดังกล่าวหากนำมาจัดเป็นสวัสดิการส่งคมเพื่อคนจนจริงๆ เช่น ฝึกฝีมือแรงงาน เพิ่มเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ช่วยเหลือนักเรียนยากจน สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และขยายประกันสังคมให้ครอบคลุม ซึ่งใช้เงินเพียง 85,000 ล้านบาทเท่านั้น และสามารถช่วยคนจนได้ทั่วประเทศทุกมิติ”

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : อดีตรมว.พาณิชย์จวกรัฐคิดได้แค่”ธงฟ้า”

Posts related