ครม.ไฟเขียวสร้างรถไฟฟ้าสายสีเขียว จากหมอชิตไปคูคต เตรียมเปิดประมูล ธ.ค.นี้ ก่อนเริ่มก่อสร้างปีหน้า คาดเปิดใช้ได้ มิ.ย.61
นายยงสิทธิ์ โรจน์ศรีกุล ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เปิดเผยว่า ที่ประชุม ครม.ได้เห็นชอบให้ รฟม. ดำเนินการก่อสร้างงานโยธาโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต ในวงเงินค่างานก่อสร้างงานโยธา 26,569 ล้านบาท และค่าเผื่อเหลือเผื่อขาด (โปรวิชชันนัล ซัม) อีก 2,656 ล้านบาท จากนี้ รฟม.จะเร่งขั้นตอนการประกวดราคา จัดหาเอกชนเข้าร่วมลงทุนในโครงการทันที หลังจากเอกสารประกวดราคามีความพร้อมแล้ว คาดว่าจะเริ่มประกวดราคาได้เดือน ธ.ค.นี้ จากนั้นในปี 57 จึงเริ่มขั้นตอนการก่อสร้าง คาดว่าจะเสร็จสิ้นภายใน 4 ปี ด้าน นายภักดีหาญส์ หิมะทองคำ รองโฆษกประจำนำสักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุม ครม.ยังได้อนุติให้ รฟม.ยกเว้นการดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี และให้เปิดประกวดราคาแบบนานาชาติ พร้อมให้ รฟม. จัดกรรมสิทธิ์ที่ดินโครงการวงเงิน 7,863 ล้านบาท และกรอบวงเงินค่าจ้างงานสำรวมอสังหาริมทรัพย์ 15 ล้านบาท ขณะเดียวกันยังให้ว่าจ้างที่ปรึกษาบริหารควบคุมงานก่อสร้างงานโยธาในวงเงิน 1,062 ล้านบาทด้วย ทั้งนี้กระทรวงคมนาคมรายงานว่า การจัดหาเงินเพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการดังกล่าว ได้กำหนดอยู่ในพ.ร.บ.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมของประเทศ วงเงิน 2 ล้านล้านบาท คาดว่าหากเริ่มกระบวนการก่อสร้างในปี 57 จะเปิดให้บริการได้ภายในเดือนมิ.ย.61 ขณะที่ผลการวิเคราะห์รายงานผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กกวล.) เสร็จเรียบร้อยแล้ว..

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : อนุมัติ รฟม.สร้างรถไฟฟ้าสายสีเขียว

Posts related