นายธัชพล กาญจนกูล รักษาการผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ภายในสัปดาห์นี้ จะเรียกประชุมคณะกรรมการ เพื่อขอมติให้ธนาคารเข้าร่วมประมูลวงเงินกู้ 40,000 ล้านบาท ให้กับกระทรวงการคลัง เพื่อนำไปคืนสภาพคล่องให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ที่เบิกจ่ายให้ชาวนาไปก่อนหน้านี้ในโครงการรับจำนำข้าว โดยการประมูลวงเงินกู้ในวันที่ 12 มิ.ย.57 คาดว่าสถาบันการเงินจะแข่งขันกันดุเดือดมากขึ้น เนื่องจากมีข้อมูลจากการประมูลวงเงินกู้รอบแรกไปแล้ว 50,000 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม คาดว่าสถาบันการเงินน่าจะประมูลอัตราดอกเบี้ยที่ระดับ ไบบอร์ 6 เดือนเหมือนเดิม โดยเฉพาะรายใดที่ต้องการในวงเงินกู้ดังกล่าว ก็อาจเสนออัตราดอกเบี้ยติดลบก็ได้ เพราะสภาพคล่องในระบบยังมีอีกมาถึง 15 ล้านล้านบาท ในส่วนของธนาคารออมสิน อาจต้องเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาว่า ต้องการหมดทั้ง 40,000 ล้านบาทเลยหรือไม่ หรืออาจจะแบ่งวงเงินกู้เป็นหลายวง เพื่อเฉลี่ยอัตราดอกเบี้ย “สำหรับการปล่อยกู้ให้กับกระทรวงคลังถือว่าอัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับที่น่าสนใจที่ 2.1792% ซึ่งถือว่าสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยของแมทช์ฟันด์ 6 เดือนแค่ 1.5% และสูงกว่าการนำสภาพคล่องไปลงทุนตามปกติที่ได้ตอบแทน 1.9-2% ซึ่งขณะนี้ธนาคารมีสภาพคล่องเพียงพอในระดับ 250,000 ล้านบาท ซึ่งรวมที่ปล่อยกู้รอบแรก 50,000 ล้านบาท” ขณะเดียวกัน ธนาคารเตรียมเสนอตั้งกองทุนพัฒนาวิสาหกิจขนาดย่อม ตามนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)  ที่ต้องการให้ส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งทุนของผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ที่เบื้องต้นมีแนวคิดตั้งกองทุนมูลค่า 10,000 ล้านบาท โดยใช้เงินจากธนาคารเพื่อปล่อยกู้ให้เอสเอ็มอีที่ต้องการสินเชื่อไม่เกินรายละ 10-50 ล้านบาท ในอัตราดอกเบี้ยพิเศษ ซึ่งคาดว่ากองทุนจะเปิดตัวปลายปีนี้ และเตรียมโครงการนำร่องที่เชียงใหม่ เพราะมีเอสเอ็มอีที่มีน่าสนใจหลายราย ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวจะมีกรมพัฒนาชุมชน และสำนักส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ( สสว.) เข้ามาช่วยพัฒนาผู้ประกอบการ โดยมีบรรษัทค้ำประกันสินเชื่ออุตสาหกรรม ขนาดย่อม (บสย.) เข้ามาเสริมเรื่องหลักประกัน อย่างไรก็ดี ธนาคารจะเสนอให้ ธปท. มีการตั้งเงินชดเชย หรือไม่ต้องกันสำรองกรณีที่เกิดหนี้เสีย 20 % แรกของพอร์ต เพราะถือเป็นการปล่อยลูกหนี้กลุ่มเสี่ยง นอกจากนี้ ธนาคารยังได้เสนอแนวคิดเรื่องการจัดตั้งกองทุนเพื่อช่วยลูกหนี้กลุ่ม ครู ทหาร ตำรวจ โดยจะโอนทั้งหนี้ดี และเสียของแต่ละสถาบันการเงินเข้ามาอยู่ในกองทุน ซึ่งธนาคารได้เตรียมลูกหนี้ไว้ประมาณ 10,000 ล้านบาท โดยกองทุนนี้จะทำหน้าที่บริหารทั้งลูกหนี้ที่ดีให้เข้มแข็งและทำการปรับโครงสร้างหนี้ให้ลูกหนี้ที่มีปัญหา เพื่อยกระดับขึ้นเป็นธนาคารครูต่อไปได้ เพราะลูกหนี้กลุ่มนี้ถือเป็นกลุ่มที่ไม่มีความเสี่ยง เนื่องจากมีเงินเดือนประจำโอนเข้ามาทุกเดือน

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ออมสินเล็งถกด่วนขอมติประมูลเงินกู้จำนำข้าว

Posts related