วันนี้(13มิ.ย.)ที่ตึกเอ็กซิม คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์(กสท.) โดยสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.)  น.ส.สุภิญญา กลางณรงค์ กสทช.และกสท.ด้านคุ้มครองผู้บริโภค เปิดเผยว่า ได้เชิญตัวแทนบริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) เข้ามาชี้แจงมาตรการเยียวยาคุ้มครองผู้บริโภคในกรณีที่ผู้บริโภคได้ซื้อกล่องรับชมฟุตบอลโลก ซึ่งอาร์เอสยืนยันว่ามีแผนเยียวยา โดยเบื้องต้น อาร์เอสแบ่งลูกค้าเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ต้องการคืนกล่องบอลโลก  และกลุ่มที่ไม่ต้องการคืนกล่อง แต่ต้องการได้รับค่าชดเชยแพ็กเกจบอลโลก ซึ่งทางอาร์เอสต้องดำเนินการส่งรายละเอียดทั้งหมดมาให้สำนักงานกสทช.ภายในวันจันทร์นี้ เพื่อเข้าสู่คณะอนุฯอีกครั้ง  นอกจากนี้ยังไม่เห็นด้วยที่นำเงินจำนวน 427 ล้านบาท ได้สนับสนุนโดยขอให้สำนักงานกสทช.เปิดเผยแจกแจงตัวเลขดังกล่าวด้านนางพรพรรณ เตชรุ่งชัยกุล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) เปิดว่า แผนเยียวยาอาร์เอสใช้มาตรการเยียวมี3 แนวทางคือ1. คืนกล่องบอลโลกเต็มจำนวนราคา 1,590  บาท โดยผ่านทางคลังสินค้าที่รังสิต และส่งทางไปรษณีย์  2.หากไม่ต้องการเก็บกล่องบอลโลกไว้ แต่ต้องการยกเลิกเฉพาะการรับชมบอลโลก ก็สามารถขอคืนค่าชดเชยได้ในราคา 299 บาท และ 3. กรณีกล่องซันบ็อกซ์ ที่เติมเงินรับชมบอลโลกในราคา 299บาท สามารถแจ้งขอค่าชดเชยคืนได้ โดยจากนี้อาร์เอสจะแจ้งรายละเอียดขึ้นบนเว็บไซต์อีกครั้งอย่างไรก็ตามแนวทางเยียวยาเป็นการสร้างโอกาสให้ผู้บริโภคได้เลือกตามความต้องการ ซึ่งปัจจุบันอาร์เอสได้จำหน่ายกล่องบอลโลกออกไปแล้วจำนวน 3 แสนกล่อง ทั้งนี้มองว่าลูกค้าจะเข้าใจ และขณะนี้ยังประเมินไม่ได้ว่าลูกค้าจะเลือกแนวทางใด เนื่องจากกล่องบอลโลกมีคุณสมบัติรับชมรายการเฉพาะต่างๆ รับชมลาลีกา รวมถึงการรับชมทีวีดิจิตอลได้เช่นกัน

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : อาร์เอสส่งแผนเยียวยากล่องบอลโลก

Posts related