นายวิษณุลิ่มวิบูลย์ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม เปิดเผยว่าขณะนี้กลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าฯ ได้หารือกับบริษัทผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ของไทยเบื้องต้นประมาณ 10 แบรนด์ ในการรวมกลุ่มใช้แบรนด์สินค้าแบรนด์เดียวเพื่อสร้างความแข็งแกร่งในการทำตลาดในต่างประเทศ และรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(เออีซี)  เนื่องจากแบรนด์เครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ของไทยส่วนใหญ่เป็นแบรนด์ขนาดเล็ก หากให้แต่ละรายออกไปเจาะตลาดต่างประเทศเพียงลำพังเชื่อว่า จะสู้คู่แข่งรายใหญ่ได้ลำบาก จึงจำเป็นต้องรวมกลุ่มกันออกไปทำตลาดเพื่อลดต้นทุนการทำตลาด และการทำโฆษณา                “แบรนด์ไทยในขณะนี้มีมากมายและกระจายไปหลากหลายในประเภทสินค้า และแต่ละแบรนด์ก็ทำสินค้าเพียงไม่กี่ชนิดไม่ครอบคลุมเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหมด ดังนั้นควรจะคัดเลือกแบรนด์ที่แข็งเกร่งเพียงแบรนด์เดียวให้เป็นธงในการออกไปบุกตลาดซึ่งในเบื้องต้นมีผู้ประกอบการ 10 บริษัท สนใจที่จะเข้ามาร่วมเป็นแบรนด์เดียว”                 ส่วนข้อกังวลที่หลายบริษัทจะเข้ามาร่วมใช้แบรนด์เดียวอาจมีปัญหาเรื่องคุณภาพมาตรฐานที่ต่างกันนั้น เชื่อว่าจะไม่มีปัญหา  เพราะสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดต่างต้องผ่านมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) และมาตรฐานสินค้าอุตสาหกรรมของไทยอยู่ในระดับสูง สามารถส่งไปขายได้ทุกประเทศทั่วโลก รวมทั้งผู้บริโภคในภูมิภาคอาเซียนให้ความไว้วางใจและนิยมสินค้าของไทยอยู่แล้ว จึงเชื่อว่า การเข้ามาร่วมภายใต้แบรนด์เดียวกันจะไม่เกิดปัญหาของคุณภาพมาตรฐาน                 สำหรับศักยภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในอาเซียนนั้น ประเทศไทยอยู่ในอันดับ 3 รองจากสิงคโปร์ มาเลเซีย และไทยโดยสิงคโปร์จะผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูง ส่วนมาเลเซียน จะผลิตสินค้าคล้ายๆกับไทยโดยขณะนี้ประเทศเวียดนาม กำลังก้าวเข้ามาเป็นคู่แข่งที่สำคัญ และอาจจะแซงไทยในอนาคตเพราะผู้ผลิตโทรศัพท์มือถือชั้นนำต่างเข้าไปลงทุนในเวียดนามเป็นหลักซึ่งเป็นสินค้าทีมีมูลค่าสูง  

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : อุตไฟฟ้าฯรวมกลุ่มใช้แบรนด์เดียวบุกอาเซียน

Posts related