เชลล์ มองอีก 20 ปี การใช้พลังงานทั่วโลกพุ่งสูงขึ้น หลายประเทศเกิดการแข่งขันเพื่อนำเข้าพลังงาน ล่าสุดร่วมจัดแข่งขัน เชลล์อีโค มาราธอน หวังกระตุ้นจิตสำนึกเด็กไทยรู้คุณค่าและวิธีประหยัดพลังงาน นายอัษฎา หะรินสุต ประธานกรรมการ บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด กล่าวว่า มีความกังวลถึงปัญหาการใช้พลังงาน เนื่องจากปัจจุบันมีการใช้พลังงานเพิ่มมากขึ้นในทั่วโลก โดยมองว่าปี 2573 คาดการณ์ความต้องการพลังงาน น้ำและอาหารบนโลกจะเพิ่มขึ้น 40-50% ส่งผลต่อพลังงานที่มีความสำคัญในการดำรงชีวิตลดลงไปด้วย โดยปัจจุบัน จำนวนยานพาหนะทั่วโลกมีกว่า 700 ล้านคัน และปี 2593 จะเพิ่มเป็น 2,000 ล้านคัน โดยเฉพาะประเทศที่กำลังพัฒนาอย่าง จีน อินเดีย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งนี้ เมื่อความต้องการใช้พลังงานมากขึ้นในอีก 30-40 ปีข้างหน้า จะเกิดปัญหาการแข่งขัน ทุกประเทศจะต้องการพลังงานนอกประเทศ แม้ แต่ประเทศที่เคยเป็นผู้ค้า อย่าง มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ อนาคตจะกลายเป็นผู้นำเข้า เพราะประเทศพวกนี้มองระยะยาว ทั้งนี้ เมื่อการแข่งขันเพิ่มมากขึ้น จะต้องดูว่าจะประหยัดพลังงานได้อย่างไร เชลล์จึงเห็นความสำคัญในแง่ของนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่จะช่วยประหยัดพลังงาน และรณรงค์ให้เยาวชนรุ่นหลังตระหนักถึงสิ่งนี้จึงร่วมจัดการแข่งขันเชลล์อีโค มาราธอน เอเซีย 2557 ที่ประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งถือเป็นการจัดงานครั้งที่ 5 ในภูมิภาคอาเซียน “สิ่งที่น่าภาคภูมิใจคือเด็กนักเรียนไทย สามารถเอาชนะติดต่อกัน 2-3 ปีที่ผ่านมา ด้วยระยะทาง 2,906 กม. เทียบเท่าน้ำมันเชื้อเพลิง 1 ลิตร ทำให้เด็กนักเรียนในประเทศไทยมีชื่อเสียง กระทรวงพลังงานเห็นความสำคัญ สร้างจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนรู้จักใช้พลังงานอย่างถูกวิธีิ และรู้ว่าการประหยัดพลังงานที่ดีที่สุดคือ ตัวผู้ใช้ ทั้งการวางแผนการเดินทาง การบรรทุกสิ่งของในรถมากเกินไป ฯลฯ ทำให้ต้นทุนพลังงานเพิ่มขึ้นถึง 20%” นายอัษฎา กล่าว.

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : เชลล์ หวัง การแข่งขัน เชลล์อีโค มาราธอนช่วยสร้างจิตสำนึกเด็กไทยรู้คุณค่าพลังงาน

Posts related