น.อ.สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ และรักษาการที่ปรึกษาด้านการสื่อสาร กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) กล่าวว่า ขณะนี้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีความเป็นห่วงประชาชนในพื้นที่เสียงภัยพิบัติธรรมชาติเป็นอย่างมาก โดยได้ย้ำให้เจ้าหน้าที่ ทหาร และผู้เกี่ยวข้องให้ติดตามข้อมูลของศูนย์เตือนภัยฯ พร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เกิดดินโคลนถล่ม น้ำป่าไหนหลากในช่วงหน้าฝนนี้ โดยเฉพาะการส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปขุดลอกคูคลองเพื่อเพิ่มทางเดินของน้ำ โดยเฉพาะพื้นที่ที่เกิดแผ่นดินไหวในภาคเหนือเมื่อวันที่ 5 พ.ค.57 ที่ผ่านมา บางอำเภอในจังหวัดเชียงใหม่ และเชียงราย ที่ติดแม่น้ำฝาง เนื่องจากหน้าดินมีการขยับตัว ผิวดินเปลี่ยนไปทำให้พื้นดินมีการไหลตัว เกิดการทรุดของพื้นดินได้ง่ายซึ่งจะทำให้เกิดอันตรายได้ง่ายอย่างไรก็ตาม ปีนี้ฝนมาช้ากว่าปีที่ผ่านมา ส่งผลให้เป็นประโยชน์ในบางพื้นที่ โดยปริมาณน้ำฝนมาเติมใน บึง หนอง คู คลองที่ปริมาณน้ำน้อยได้มีความชุ่มฉ่ำ เกษตรกรมีน้ำใช้เพื่อการเกษตร บางพื้นที่ที่อยู่ท้ายเขื่อนยังมีน้ำน้อยอยู่ จึงอยากเตือนให้ประชาชนบริเวณดังกล่าว ใช้น้ำอย่างประหยัด ในขณะที่พื้นที่ที่มีน้ำเยอะ อยู่ใกล้แม่น้ำโขง แม่น้ำฝาง จะได้รับผลกระทบคือ เกิดน้ำล้น น้ำป่าไหลหลาก เป็นต้นน.อ.สมศักดิ์ กล่าวว่า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ น้ำเข้าสู่ระบบนิเวศมากขึ้น แต่ยังมีพื้นที่บริเวณที่ราบเชิงเขาให้ระวังน้ำไหลหลาก ดินโคลนถล่ม ส่วนภาคใต้ฝั่งอันดามัน จะได้รับผลกระทบตลอดชายฝั่ง ในจ.กระบี่ พังงา ระนอง ที่มีฝนตกหนัก ให้ระวังน้ำทะเลหนุนสูงเวลากลางวันและกลางคืน แต่ขณะนี้สภาพอากาศทั่วไปถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติ แต่จะเกิดฝนตกหนักอีกครั้งในวันที่ 17 ก.ค.57 นี้"ช่วงหน้าฝนนี้ ประชาชนในแต่ละพื้นที่มักจะทราบกันดีว่าพื้นที่ไหนเสี่ยงภัย แต่สิ่งที่เป็นห่วงคือ นักท่องเที่ยวที่ไม่คุ้นเส้นทาง หากฝนตกหนักควรจอดรถในที่ปลอดภัย และรับฟังคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่หรือผู้เกี่ยวข้องในแต่ละสถานที่ท่องเที่ยวด้วย" น.อ.สมศักดิ์ กล่าว

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : เตือนนักท่องเที่ยวหน้าฝนเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงภัย

Posts related