คงจะถึงช่วงเทศกาลอวดศักยภาพโครงข่ายทีวีดิจิทัลของผู้ประกอบการ 4 รายได้แก่ ไทยพีบีเอส กรมประชาสัมพันธ์ กองทัพบก และบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ที่ได้รับใบอนุญาตโครงข่ายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยแต่ละรายทุ่มเม็ดเงินลงทุนสร้างโครงข่ายให้บริการผู้ประกอบการ ช่องรายการทีวีดิจิทัลสุดกำลัง โดยผู้ประกอบการโครงข่าย ต่างมั่นอก มั่นใจโครงข่ายของตัวเองว่าครอบคลุมประชาชนตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์(กสท.) ที่กำหนดไว้ให้ครอบคลุมภายใน 4 ปี อย่างแน่นอน ซึ่งช่องไทยพีบีเอสเสนอครอบคลุมประชากรภายใน 4 ปี ปีแรกขยาย 70% ปีที่ 2 83% ปีที่ 3 93% และปีที่ 4 98% ส่วนกรมประชาสัมพันธ์ก็เสนอ 4 ปี เช่นกัน โดยปีแรก ขยาย 50% ปีที่ 2 80% ปีที่ 3 90% และปีที่ 4 95% ด้านกองทัพบกขอครอบคลุมประชากรภายใน 2 ปี โดยปีแรกขยาย 70% และปีที่ 2 97% และสุดท้ายบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ใช้ระยะเวลา 3 ปีคือ ปีแรก 50% ปีที่ 2 80% และปีที่ 3 95% จะเห็นได้ว่าแต่ละรายมีกลยุทธ์เสนอแผนที่แตกต่างกันออกไป แต่ก็ไม่เกินภายใน 4 ปี ซึ่งเป็นตัวการันตีว่า ประชาชนจะสามารถ รับชมทีวีดิจิทัลได้ตามการขยายโครงข่ายของผู้ประกอบการ อย่างไรก็ตามนอกเหนือจากราคาค่าเช่าโครงข่ายแล้ว การครอบคลุมพื้นที่ให้บริการยังเป็นปัจจัยที่ช่วยตัดสินใจให้แก่ผู้ประกอบการช่องรายการในการเซ็นสัญญาเช่าใช้โครงข่าย และประกอบการตัดสินใจวางแผนการลงทุนก่อนที่จะมีการเคาะราคาประมูลทีวีดิจิทัล ที่คาดการณ์ไว้เร็วสุดประมาณกลาง ธ.ค.56 หรือช้าสุดประมาณกลางเดือน ม.ค. 57 ท้ายที่สุด หากโครงข่ายเข้าถึงและครอบคลุมประชาชนรวดเร็วมากเช่นไร การรับรู้และเข้าถึงต่อช่องรายการที่มีข่าวสาร สาระความบันเทิงต่าง ๆ ก็มีมากเท่านั้น.

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : เทศกาลโชว์ศักยภาพโครงข่าย – คู่ขนาน

Posts related