นายสมชาติ สร้อยทอง อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศึกษาแนวทางการดูแลราคาสินค้าในปี 57 หลังจากพ้นช่วงระยะเวลาขอความร่วมมือตรึงราคาสินค้าที่จะครบกำหนดในช่วงสิ้นปี 56  โดยให้สำรวจภาวะต้นทุนราคาสินค้าที่อยู่ในความดูแลทั้งหมด 205 รายการ ว่ามีต้นทุนเพิ่มขึ้นหรือลดลง เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกรณีที่อาจจะมีผู้ผลิตสินค้าบางประเภทขอปรับขึ้นราคาสินค้าในปัจจุบันมีผู้ผลิตสินค้าบางประเภท เช่น  ผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรส ซีอิ้ว ได้ทำหนังสือมาที่กรมการค้าภายในขอปรับขึ้นราคาขวดละ 50 สต. – 1 บาท โดยอ้างว่าได้รับผลกระทบจากต้นทุนการผลิตที่สูงโดยเฉพาะถั่วเหลือ ซึ่งเป็นวัตถุดิบสำคัญ แต่กรมฯได้ขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการชะลอการขึ้นราคาสินค้าไปก่อนจนถึง สิ้นปีและปีหน้ามาพิจารณาอีกรอบว่าต้นทุนการผลิตเป็นอย่างไรอย่างไรก็ตามนอกจากจะมีผู้ประกอบการขอปรับขึ้นราคาแล้วก็ยังพบว่ามียังมีผู้ ผลิตสินค้าบางประเภท  เช่น แชมพูสระผม ได้ทำหนังสือมายังกรมการค้าภายใน ขอปรับลดราคาสินค้าลง เพื่อรองรับการแข่งขันในช่วงปลายปี 56  เนื่องจากคู่แข่งทางการค้าหลายรายต่างใช้โปรโมชั่นในการดึงดูดลูกค้าให้ เข้ามาซื้อผลิตภัณฑ์ในช่วงที่การบริโภคชะลอตัวลง ซึ่งจะส่งผลดีต่อลูกค้าที่สามารถซื้อสินค้าได้ในราคาถูก ส่วนจะปรับลดราคาเท่าไหร่ผู้ประกอบการจะประกาศอีกรอบในภาพรวมของสินค้าจากการตรวจสอบภาวะต้นทุนวัตถุดิบสำคัญๆ พบว่า ส่วนใหญ่มีแนวโน้มทรงตัวและราคาปรับลดลง เช่น กลุ่มเหล็ก ราคามีทิศทางปรับลดลงตามการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก เหล็กแผ่นเคลือบดีบุกและเหล็กแผ่นเคลือบโครเมียม (ทินเพลต) ที่เป็นวัตถุดิบผลิตกระป๋อง ก็มีแนวโน้มราคาลดลง รวมถึงกลุ่มทองแดง ขณะที่วัตถุดิบที่เป็นผลพลอยได้จากปิโตรเคมี เช่น ปุ๋ยเคมี ก็มีแนวโน้มราคาลดลง และกลุ่มอาหารสัตว์ก็มีแนวโน้มราคาลดลง จากวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตหลายรายการราคาลดลงนอกจากนี้กรมฯ ยังได้มีการศึกษาเพื่อทำการทบทวนบัญชีสินค้าและบริการควบคุมจำนวน 43 รายการใหม่ รวมถึงการทบทวนมาตรการที่ใช้ในการดูแลสินค้าและบริการควบคุม โดยให้ศึกษาว่าสินค้าที่อยู่ในบัญชีควบคุม มีรายการใดควรจะดึงออก เพราะสถานการณ์สินค้าเป็นปกติแล้ว และที่สำคัญบางสินค้าก็จับใส่บัญชีควบคุมไว้แต่ ยังไม่เคยใช้มาตรการดูแลเนื่องจากมีการผลิตน้อย โดยจะต้องทำให้แล้วเสร็จ และเสนอให้คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) ทบทวนก่อนสิ้นปีนี้

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : เบรกซีอิ้วขึ้นราคา แชมพูมาแปลกขอลดราคารับแข่งดุ

Posts related