นายธีระพงษ์รอดประเสริฐ รองปลัดกระทรวงคมนาคมในฐานะโฆษกกระทรวงคมนาคม เปิดเผยถึงแนวทางแก้ไขปัญหาการจราจรในเขตกรุงเทพมหานครว่าขณะนี้กระทรวงคมนาคมได้สรุปแผนการทดสอบแก้ปัญหาจราจรตามโมเดลที่บริษัทโตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่นประเทศญี่ปุ่นเสนอมาแล้วและตั้งแต่วันที่ 1พ.ย.จะเริ่มนำร่องจัดระเบียบจราจรที่ถนนสาทรระยะทางกว่า3กม.ให้เป็นจุดแก้ไขปัญหาจราจรต้นแบบ โดยในแผนจะการกำหนดจุดจอดรถ,ให้สัญญาณไฟฟ้าที่สว่าง,มีการจำกัดปริมาณรถเข้า-ออกพื้นที่ที่มีจำนวนจอดรถจำกัดรวมถึงมีรถเวียนรับ-ส่งในเส้นทางด้วย “โครงการนี้เป็นความร่วมมือของกระทรวงคมนาคมกับตำรวจจราจร และกรุงเทพมหานคร(กทม.)ซึ่งสาเหตุที่กระทรวงคมนาคมจะเลือกนำร่องที่ถนนสาทรเนื่องจากเป็นถนนที่มีการจราจรติดขัดอย่างมากรถยนต์สามารถใช้ความเร็วได้เพียง7.25กม.ต่อชั่วโมงในช่วงเร่งด่วนเท่านั้นจึงเหมาะสมนำมาเป็นโมเดลแก้ไขปัญหา” ทั้งนี้สาทรโมเดลจะมุ่งเน้นการปรับพฤติกรรมการเดินทางของคนกรุงเทพฯให้หันมาใช้รถสาธารณะให้มากขึ้นโดยอาจจะออกมาตรการจำกัดวันเวลา และพื้นที่รถยนต์ส่วนตัวในการขับเข้า-ออกพร้อมกับแก้ปัญหาด้วยการจัดรถขนส่งสาธารณะหรือชัตเติ้ลบัสมาให้บริการต่อไปยังระบบสาธารณะรูปแบบอื่น นายธีระพงษ์กล่าวต่อว่ารูปแบบการบริหารจัดการจะทำให้มีความหลากหลายเช่น จำกัดการเดินรถห้ามเข้าออกในพื้นที่ห้ามจอดรถ จัดโซนรถบัสรับส่งในพื้นที่โซนนิ่งจัดระบบสัญญาณไฟจราจรให้เป็นระบบและสอดคล้องกับปริมาณรถโดยโครงการนี้เป็นโครงการที่ภาคเอกชนต้องการช่วยเหลือสังคมโดยบริษัทโตโยต้าเป็นรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดและหลังจากการนำร่องที่สาทรแล้วหากประสบความสำเร็จกระทรวงฯมีแผนจะขยายการนำโมเดลของโตโยต้าไปใช้ในพื้นที่อื่นต่อไป

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : เปิดตัว “สาทรโมเดล”แก้ปัญหารถติด

Posts related