นายอัฌษไธค์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ในวันที่ 13 ส.ค.นี้ กรมฯ จะเริ่มประเดิมเปิดประมูลป้ายทะเบียนเลขสวยสำหรับรถกระบะ และรถตู้เขตกรุงเทพฯ เป็นครั้งแรก โดยนำหมายเลขสวย 301 หมายเลขออกมาเปิดประมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ตออนไลน์ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ใช้รถกระบะ ป้ายเขียว และรถตู้ ป้ายฟ้า ได้มีโอกาสถือครองเลขสวย  และเป็นการดำเนินการให้ได้ตามกฎหมายที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมประมูลจะต้องลงทะเบียนก่อนที่เว็บไซต์ www.dlt.go.th หรือสำนักงานขนส่งทั่วประเทศ หลังจากนั้นต้องวางเงินหลักประกันตามราคาที่กำหนดไว้ โดยรถตู้จะเริ่มประมูลหมวด ฮล ตั้งแต่วันที่ 13-31 ส.ค.57 โดยเลขเดียวกัน 4 ตัว ต้องวางเงินหลักประกัน 10,000 บาท เลขตอง 3 ตัว 5,000 บาท และเลขคู่ เลขสลับ เลขหาม 2,000 บาท ตั้งเป้าหมายครั้งแรกจะสร้างรายได้มากกว่า 15 ล้านบาท โดยมีเลขเด็ดไฮไลท์คือ ฮล9999 คาดจะสูงเกิน 1 ล้านบาท ส่วนรถกระบะจะเริ่มประมูลหมวด 1ฒฒ  ตั้งแต่วันที่ 13-30 ส.ค.57 โดยการร่วมประมูลจะใช้หลักการเดียวกับรถตู้ แต่เงินวางประกันจะน้อยกว่า เลขเดียวกัน 4 ตัว 5,000 บาท เลขตอง 3 ตัว 2,000 บาท ส่วนเลขคู่ เลขสลับ เลขหาม 1,000 บาท โดยตั้งเป้าหมาย 5 ล้านบาท เลขไฮไลท์ คือ 1ฒฒ1111 คาดประมูลเกิน 5 แสนบาท นายอัฌษไธค์กล่าวว่า ช่วงแรกเริ่มจากส่วนกลาง ในกรุงเทพฯ ก่อน เนื่องจากมีรถกระบะ และรถตู้จดทะเบียนมากกว่าจังหวัดอื่น แต่ในปีงบประมาณ 58 หรือตั้งแต่เดือนต.ค.57 เป็นต้นไป จะเริ่มทยอยเปิดประมูลทะเบียนรถกระบะในพื้นที่จังหวัดที่มีผู้ใช้รถกระบะจำนวนมาก เช่น ชลบุรี นครราชสีมา เชียงใหม่ สงขลา เป็นต้น โดยตั้งเป้าหมายว่าในเขตกรุงเทพฯ จะประมูลทะเบียนรถกระบะได้เดือนละ 1 ครั้ง ขณะที่รถตู้จะได้ปีละ 1 ครั้งเพราะมีรถจดทะเบียนน้อยกว่า ส่วนต่างจังหวัดก็จะดูตามความต้องการขอแต่ละพื้นที่อีกครั้ง” สำหรับจุดเด่นของการประมูลครั้งนี้ นอกจากเป็นการประมูลทางอินเตอร์เน็ต ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้ใช้รถได้ร่วมประมูลอย่างทั่วถึง อีกทั้งยังเป็นการประหยัดงบประมาณในการจัดประมูลด้วย ที่สำคัญในส่วนของลายกราฟฟิกบนป้ายทะเบียน กรมฯยังได้จัดทำรูปแบบพิเศษเฉพาะรถตู้ และรถปิกอัพอย่างชัดเจน  “การประมูลจะให้ทำเฉพาะผ่านอินเตอร์เน็ตเท่านั้น โดยผู้เข้าร่วมประมูลสามารถสู้ราคา ใส่ราคาสูงสุดกี่ครั้งก็ได้ และในช่วงท้ายจะมีการต่อเวลาไป 10 วินาทีทุกครั้งการประมูลใกล้จบเพื่อเปิดโอกาสให้มีคนสู้ต่อ โดยผู้ที่สงสัยวิธีการประมูล สามารถติดต่อได้สำนักงานขนส่งทั่วประเทศ รวมถึงช่วยเพิ่มรายได้สมทบเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.)ในการรณรงค์ส่งเสริม พัฒนางานวิจัยเพื่อลดอุบัติเหตุ รวมถึงนำเงินบางส่วนไปช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุจนพิการจากการใช้รถใช้ถนนอีกด้วย”

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : เปิดประมูลป้ายสวยรถกระบะ-รถตู้

Posts related