นายอุฤทธิ์ ศรีหนองโครต เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เปิดเผยว่า สมอ. ได้ขึ้นทะเบียนผู้นำเข้ารถยนต์และรถจักรยานยนต์อิสระ (เกร์มาเก็ต) กว่า 300 ราย ที่ผ่านการตรวจรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมจากสมอ.โดยตรวจสอบรายชื่อได้ที่เว็บไซด์สมอ. www.tisi.go.th เพื่อให้ผู้บริโภคเข้าไปตรวจสอบรายชื่อก่อนตัดสินใจซื้อรถยนต์หรือจักรยานต์กับผู้นำเข้าเกร์มาเก็ตเพราะหากผู้บริโภคซื้อรถยนต์ หรือรถจักยานยนต์ กับผู้นำเข้า ฯที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนผ่านการทดสอบกับสมอ. ต้องเสียเวลา นำรถเข้ามาตรวจสอบอีกครั้งหรือหากพบว่า รถดังกล่าวผิดกฎหมาย มีการยื่นฟ้องร้องต่อศาลรถยนต์คันดังกล่าว มีโอกาสถูกยึดได้เช่นกันทั้งนี้ตามขั้นตอนแล้วไม่สามารถหลีกเลี่ยงซื้อรถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์กับผู้ประกอบการที่ไม่ผ่านการทดสอบได้เนื่องจากเมื่อผู้บริโภคนำรถไปจดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) แล้วทางกรมฯจะส่งข้อมูลมายังสมอ.ว่า รถคันดังกล่าวผ่านการตรวจสอบมาตรฐานสารพิษของเครื่องยนต์และความแข็งแกร่งกับสมอ.แล้วหรือไม่ หากพบว่า ยังไม่ผ่านการตรวจสอบ สมอ. ก็จะประสานให้ผู้นำเข้ารถดังกล่าวนำรถเข้ามาตรวจสอบอีกครั้ง และหากพบว่า ผิดกฎหมายจะต้องถูกดำเนินการตามกฎหมายต่อไปอย่างไรก็ตามล่าสุดขบ.แจ้งข้อมูลมายังสมอ.ว่ามีรถยนต์นำเข้าจากผู้นำเข้าอิสระจดทะเบียนแล้วประมาณ 5,000 คัน ได้รับใบอนุญาตนำเข้าอย่างถูกต้องจากสมอ.แล้ว 40 % ที่เหลือ 60 % เชื่อว่า ยังไม่ได้รับใบอนุญาตนำเข้ารถยนต์เฉพาะครั้ง จากสมอ.ซึ่งอยู่ระหว่างการติดตาม และดำเนินคดีกับผู้ประกอบการนำเข้ารถยนต์อิสระที่ฝ่าฝืนกฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยผู้จำหน่ายจะมีโทษปรับไม่เกิน 1 ล้านบาท หรือจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ “อยากเตือนผู้ซื้อรถยนต์ และจักรยานยนต์หากไม่ตรวจสอบผู้ขาย หรือผู้นำเข้า อาจตกเป็นเหยื่อ ผู้นำเข้ารถยนต์ ที่ไมได้มาตรฐานยังไม่ผ่านการตรวจสอบจากสมอ. ซึ่งจะทำให้ผู้ซื้อรถยนต์จะต้องเสียเวลาในการถูกขอความร่วมมือในการนำรถยนต์ยนต์ไปตรวจสอบมาตรฐานอีกครั้งจนเกิดความยุ่งยากตามมา"

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : เปิดรายชื่อผู้นำเข้ารถหรูมาตรฐาน

Posts related