นายจุฬา สุขมานพ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ กำลังศึกษาโครงการสร้างรถไฟทางคู่ลงสู่ภาคใต้ 2 เส้นทาง เพื่อรองรับการเติบโตการท่องเที่ยว การค้า และการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) โดยเส้นทางแรก เป็นเส้นทางสุราษฎร์ธานี-ภูเก็ต เพื่ออำนวยความสะดวกการเดินทางของประชาชนและนักท่องเที่ยวทางชายทะเลฝั่งอ่าวไทย และอันดามันเพิ่ม เบื้องต้นได้ศึกษามาแล้วประมาณ 4 เดือน และหลังจากนี้จะใช้งบประมาณปี 58 มาศึกษาออกแบบและดำเนินการโครงการก่อสร้างเพิ่มเติม“ที่ศึกษาไว้ตอนนี้อาจวิ่งไปถึงสะพานสารสิน จากนั้นจะเปลี่ยนเป็นรถรางไฟฟ้าเข้าไปยังภูเก็ต โดยเส้นทางที่ผ่านเข้าตัวเมืองจะเป็นโครงสร้างใต้ดินเพื่อไม่ให้บดบังทัศนียภาพ เบื้องต้นประชาชนในพื้นที่ให้ความเห็นชอบ เพราะมองเห็นประโยชน์ที่จะได้รับแล้ว ส่วนรายละเอียดที่ชัดเจนคงต้องรอผลการศึกษาที่ชัดเจนก่อน”นอกจากนี้ ในแผนงบประมาณปี 58 ยังเตรียมศึกษาออกแบบรถไฟทางคู่ จากหาดใหญ่-ปาดังเบซาร์ ระยะทางประมาณ 80 กม.เพื่อรองรับการเชื่อมต่อการเดินทาง 3ประเทศ คือ ไทย มาเลเซีย และสิงคโปร์ เนื่องจากปัจจุบันสิงคโปร์ และมาเลเซีย ได้หารือร่วมกันเพื่อสร้างรถไฟความเร็วสูง(ไฮสปีดเทรน)มายังชายแดนไทยปาดังเบซาร์แล้ว หากไทยมีโครงข่ายที่พร้อมต่อการเดินทางก็จะช่วยให้การขนส่งสินค้า และการเดินทางท่องเที่ยวระหว่าง 3 ประเทศมีประสิทธิภาพและเติบโตเพิ่มมากขึ้น รองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน“รถไฟทางคู่เชื่อมมาเลเซีย เพื่อให้การดำเนินงานรวดเร็วมากขึ้น เพราะหากเริ่มโครงการจากกรุงเทพฯออกไปเพียงอย่างเดียวจะล่าช้า เมื่อโครงการแล้วเสร็จจะช่วยสร้างการเติบโตให้เมืองหาดใหญ่ได้อีกมาก โดยจะทยอยทำจากด่านชายแดนขึ้นมาเรื่อยๆจนถึงสุราษฎร์ธานี”นายจุฬา กล่าวว่า การก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง (ไฮสปีดเทรน) ยังเดินหน้าศึกษาต่อเนื่อง โดยเส้นทางที่ศึกษาออกแบบเสร็จแล้ว คือ กรุงเทพฯ-พิษณุโลก ซึ่งเป็นระยะที่ 1ของเส้นทางกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ โดยอยู่ระหว่างยื่นรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม(อีไอเอ) หากผ่านแล้วก็นำเสนอรัฐบาลใหม่เพื่อเปิดประกวดราคาได้ ส่วนอีก 2 เส้นทาง คือ กรุงเทพฯ-หนองคาย และกรุงเทพฯ-ระยอง คาดจะศึกษาออกแบบและผ่านอีไอเอก่อนที่รัฐบาลชุดใหม่จะเข้ามาอย่างแน่นอน ดังนั้นหากไม่สามารถดำเนินการไปพร้อมกันทุกสายได้ จะเสนอให้รัฐบาลชุดใหม่ก่อสร้างเส้นทางใดเส้นทางหนึ่งก่อน เบื้องต้นอาจเป็นเส้นทางกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ หรือกรุงเทพฯ-หนองคาย ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับการพิจารณา

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : เพิ่มรถไฟทางคู่ลงใต้ รองรับท่องเที่ยว

Posts related